Pekela onderzoekt huidig afvalbeleid

De gemeente Pekela wil het huidige afvalbeleid onder de loep nemen. Wat vinden de inwoners van de afvalinzameling? Gaat dat goed, kan het anders. Samen met de inwoners wil de gemeente onderzoeken of de kosten voor de inzameling van afval naar beneden kunnen.

Afval vragenlijst

Met de uitkomsten uit een afval vragenlijst wordt het afvalbeleid verder vormgegeven. De afval vragenlijst wordt huis aan huis verspreid. Daarnaast verschijnt de vragenlijst op www.pekelsgoud.nl

Afvalscheiding

In de afgelopen jaren zijn we steeds meer afval gaan scheiden. Voor het scheiden van afval hebben de inwoners verschillende afvalcontainers en de mogelijkheid om afval naar het afvalbrengstation te brengen. In de praktijk vindt niet iedereen het makkelijk om afval te scheiden. Daardoor worden soms meer kosten gemaakt dan nodig. Het streven is dat alle inwoners minder kosten hebben en dat er meer afval gescheiden en hergebruikt kan worden.