Opening middenterrein Johan van Oldenbarneveldstraat Oude Pekela

Op maandag 26 juni 2023 heeft wethouder Lex Kupers het vernieuwde middenterrein aan de Johan van Oldenbarneveldstraat in Oude Pekela geopend door het onthullen van een informatiebordje bij de aangelegde wadi.

Inrichting   

Verschillende werkzaamheden zijn in de afgelopen drie maanden verricht aan het middenterrein van de Johan van Oldenbarneveldstraat. Zo is een wadi aangelegd - een opslag die tijdelijk gevuld kan zijn met regenwater. Verder zijn de parkeerplaatsen aangepast, is er een voetpad door het middenterrein aangelegd en zijn verschillende soorten bomen geplant om de biodiversiteit te bevorderen. 

Natuurlijk spelen  

In de inrichting is veel aandacht voor het natuurlijke spelen. Heuveltjes zijn opgeworpen, met grond uit de gegraven wadi. Onder de heuveltjes is een rioolbuis aangelegd om doorheen te kruipen. Ook zijn houten palen en betonbollen aangelegd om overheen te lopen. En nieuwe speeltoestellen hebben een plek gekregen op het vernieuwde middenterrein, zoals een combinatieschommel, wip-veer, wipwap en duikelrek.  

Onderhoud   

Onlangs zijn verschillende grasmengsels ingezaaid in het speelgedeelte en in de randen van het middenterrein. Deze worden in de toekomst 1 keer per 2 weken gemaaid. De wadi en heuveltjes worden 1 keer per jaar gemaaid en afgeruimd. 

Herstructurering Roomse Wijk  

In 2012 zijn de riolering en straten van de Roomse Wijk geherstructureerd. Vanaf 2020 zijn de woningen verduurzaamd door woningbouwvereniging Acantus. Het middenterrein is hierbij tijdelijk als opslagterrein gebruikt en moest nog hersteld worden.  

Totstandkoming inrichting middenterrein  

De inrichting van het middenterrein aan de Johan van Oldenbarneveldstraat is tot stand gekomen door een inwonersinitiatief. Begin 2021 hebben twee inwoners (Anita Beikes en Natascha Dieterweg) zich gemeld bij Annemiek Bakker van De Badde in de buurtwoning. Ze zagen dat de bestaande speeltuin erg verouderd was, maar er wel behoefte was om te kunnen spelen in de wijk. Veel jonge kinderen in de wijk en ook de scholen maakten gebruik van de speellocatie. De vraag is gezamenlijk opgepakt na renovatie van de Roomse wijk door de inwoners, de gemeente Pekela, De Badde en Acantus. Eerst zijn praatbankjes geplaatst. Om de wensen in beeld te brengen zijn moodboards gemaakt, waarin vooral het natuurlijk spelen nadrukkelijk terugkwam. Een natuurlijke omgeving zorgt voor vergroening, geeft een groter gevoel van vrijheid en zorgt ervoor dat kinderen nieuwe dingen willen ontdekken en creatiever worden. De wadi, bedoeld voor wateropslag, zorgt er ook voor dat de speelplek nog aantrekkelijker is geworden.