Groninger gemeenten in actie tegen misstanden op bedrijventerreinen

De 10 Groningse gemeenten sluiten zich dit najaar aan bij de vastgoedcampagne van Meld Misdaad Anoniem (M.). Met de campagne wordt de vastgoedsector aangesproken om alert te zijn op ondermijnende criminaliteit en signalen door te geven aan M. Groningen legt de focus op bedrijventerreinen. Gemeenten gaan het gesprek aan met makelaars en verhuurders van panden op bedrijventerreinen. De campagne biedt hen informatie om signalen van ondermijning te herkennen en stimuleert hen om misstanden te melden.

Regionale aanpak

Alle gemeenten in de provincie Groningen doen mee met de campagne in de periode september t/m december 2023 en zijn aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Het is een regionale aanpak om ondermijning in de vastgoedsector tegen te gaan. De aanpak is een vervolg op de aanbeveling van de rapporten van Tops & Van der Torre (2022, Groningse Praktijken) om meer oog te hebben voor activiteiten op bedrijventerreinen. 

Misbruik vastgoed

Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele activiteiten zoals drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het witwassen van geld. Dit leidt tot veiligheidsrisico’s in een buurt en heeft impact op de branche zelf. De campagne vergroot het bewustzijn van medewerkers in de vastgoedbranche, maakt hen alert op het herkennen van signalen en biedt een anonieme en veilige meldplek.

Anoniem melden

Vastgoedmedewerkers kunnen misstanden melden bij het onafhankelijke meldpunt Meld Misdaad Anoniem (M.). Melden bij M. is altijd anoniem. M. ziet bijvoorbeeld geen telefoonnummers, neemt geen gesprekken op en noteert geen herleidbare gegevens. Als er slechts één getuige is, maakt M. geen melding. Anoniem is dus ook echt anoniem.