Gemeente Pekela komt maatschappelijke sport- en cultuurorganisaties tegemoet bij gestegen energiekosten

De gemeente Pekela heeft een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld, bedoeld voor maatschappelijke organisaties actief in de sport- en cultuursector die door de sterk gestegen energiekosten moeite hebben de energierekening te betalen.

Tijdelijke subsidieregeling Pekela

Het Rijk heeft voor amateursportverenigingen en culturele instellingen geld beschikbaar gesteld om steun te bieden bij sterk gestegen energielasten. Helaas voldoen niet alle sportverenigingen en culturele organisaties in de gemeente Pekela aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze financiële compensatie. De gemeente Pekela heeft daarom, aanvullend op de maatregelen vanuit het Rijk, ook een tijdelijke subsidieregeling ingesteld. 

Aanvraag

Organisaties die in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming kunnen met terugwerkende kracht een aanvraag indienen voor de periode 1 januari 2023 tot 1 juli 2023. Maximaal 75% van de toegenomen energielasten kunnen vanuit deze regeling gecompenseerd worden, met een maximum van € 4.750,- per aanvrager. Daarbij laat de aanvrager zien welke maatregelen zij zelf neemt om de energielasten omlaag te brengen. Ook stelt zij een plan op voor het terugbrengen van de energielasten tot een aanvaardbaar niveau op langere termijn. De volledige subsidieregeling en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van de gemeente Pekela.

Ellen van Klaveren (wethouder sport): “In Pekela zijn we trots op onze sportverenigingen en culturele maatschappelijke organisaties. Ze zijn van onschatbare waarde voor onze inwoners. Met deze tijdelijke subsidieregeling hopen we verenigingen te ondersteunen in een financieel moeilijke periode én ze te stimuleren om aan de slag te gaan met verduurzamingsmaatregelen voor de toekomst.”

Meer informatie?

Meer informatie over landelijke steunmaatregelen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen of meer informatie over de tijdelijke subsidieregeling kan contact gezocht worden met de gemeente Pekela: 0597-617555.