Bewonersavond Groen- en Watervisie Oude Pekela

In april van dit jaar hebben wij u gevraagd ons te helpen met het realiseren van een Pekelder visie op het openbaar groen en het water. U heeft hiervoor een vragenlijst kunnen invullen. Aan de hand van uw antwoorden zijn wij verder met u in gesprek gegaan in Nieuwe Pekela: In hoeverre zijn de wensen in te passen in het nieuwe beleid, welke keuzes moeten we daarbij maken? Wij willen ook graag een bijeenkomst organiseren in Oude Pekela, in de Binding.

 Deze bewonersavond staat gepland op maandag 18 september 2023 van 19.00 tot 21.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden. Dit kan door een e-mail te sturen naar de heer M. Jonker, m.jonker@pekela.nl . Vermeld in uw mail uw naam en met hoeveel personen u komt.