Bekendmaking Inspraak Groen en Watervisie gemeente Pekela

Burgemeester en wethouders van Pekela maken bekend dat met ingang van 7 november gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ligt het conceptrapport “Groen- en Watervisie ”.

Inhoud

Samen met inwoners, aan de hand van een enquête en informatieavonden, en idverde Advies is de visie opgesteld. De visie geeft de koers aan voor het beheer en onderhoud zodat het groen en het water een belangrijke bijdrage kan leveren aan het bewegen, spelen en ontmoeten in de openbare ruimte. De belangrijke thema’s zijn biodiversiteit, klimaat(adaptatie), welzijn en beleving.  

Inzage

Het concept Groen- en Watervisie Pekela ligt overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening ter inzage.  Deze kan worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis Raadhuislaan 8 in Oude Pekela, tijdens openingstijden. Of op afspraak. 

Inspraak

Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie op de concept Groen- en Watervisie geven. Uw inspraakreactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 20.000, 9665 ZM Oude Pekela. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie dient u tijdig een afspraak te maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Bekijk hier het concept Groen- en Watervisie Pekela.