Aftrap samenwerking Ieder kind telt mee in Oost-Groningen

Op maandag 13 maart 2023 hebben Janneke de Jonge van welzijnsinstelling De Badde, Marleen Oostland van Solidair Groningen & Drenthe en wethouder Ellen van Klaveren van de gemeente Pekela hun krachtige samenwerking in het project Ieder kind telt mee in Oost-Groningen bekrachtigd. Dit deden zij op basisschool Hendrik Wester in Oude Pekela door elkaar de bal toe te spelen als teken van en wens op een blijvende actieve en toekomstbestendige samenwerking in Oost-Groningen.

Project Ieder kind telt mee in Oost-Groningen

In Oost-Groningen groeien kinderen op in armoede. Zij kunnen daardoor niet of minder meedoen op school en de activiteiten die (daarbuiten) georganiseerd worden. Hierdoor lopen zij een verhoogd risico op ontwikkelingsproblemen, zowel fysiek, emotioneel, cognitief als sociaal. Daarom is het project Ieder kind telt mee Oost-Groningen ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan het verzachten van de gevolgen van armoede op de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Wethouder Ellen van Klaveren: Voor nu en in de toekomst is het belangrijk om te blijven werken aan een structurele ondersteuning op school om kansengelijkheid te stimuleren. Zodat ieder kind mee kan doen en het risico op ontwikkelingsproblemen afneemt.

Start project op basisschool Hendrik Wester

Op 30 scholen in Oost-Groningen verzorgt Solidair Groningen & Drenthe de komende maanden twee gastlessen over armoede voor leerlingen in de bovenbouw en een training voor het schoolteam. De eerste gastlessen worden gegeven op basisschool Hendrik Wester in Oude Pekela. Ook met de ouders van de leerlingen wordt het gesprek aangegaan. Het project ondersteunt de wens van de gemeente, scholen en welzijnsinstelling De Badde dat het goed is dat schoolmaatschappelijk werkers als brugfunctionarissen op scholen aanwezig. Zodat zij zo laagdrempelig aanspreekbaar zijn voor ouders die moeilijk of niet rond kunnen komen en daardoor in de problemen komen.