Aanwijzingsprocedure lokale media-omroep geopend

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft de aanwijzingsprocedure voor de positie van lokale publieke media-instellingen voor de gemeente Pekela opengesteld.

Mediabedrijven die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing na 11 december 2023 als lokale publieke omroepinstelling van de gemeente Pekela kunnen uiterlijk 11 juni 2023 een aanvraag indienen bij het CvdM.
Het Commissariaat wijst per gemeente maar één omroep aan die een licentie krijgt voor een periode van vijf jaar. Voordat het Commissariaat een besluit over een aanwijzing kan nemen, geeft de gemeenteraad van Pekela hier een advies over.

De afgelopen periode is deze licentie aan Stichting Lokale Omroep Westerwolde verstrekt. Met het aflopen van deze periode kunnen – naast Omroep Westerwolde- ook andere gegadigden een aanvraag indienen ter verkrijging van een aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Pekela.

Meer weten?
Iedereen kan een aanvraag doen. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u een aanvraag doen of wilt u meer weten over de procedure? Ga dan naar www.cdvm.nl