Voorjaarstakkenroute Pekela

In de week van 14 tot en met 18 maart 2022 wordt er een takkenroute gereden in Pekela. De periode is dan aangebroken dat tuinen klaar worden gemaakt voor de zomer. Dit levert snoeiafval op.

Grof snoeimateriaal

De takkenroute is bedoeld voor het grof snoeimateriaal. Klein materiaal kan worden aangeboden in de groene container en groter materiaal kan gratis naar het afvalbrengstation worden gebracht.

Spelregels voor het aanbieden

  • Maximaal 5 m3 aanbieden
  • Uitsluitend aanbieden voor de eigen woning aan de openbare weg. Het creëren van verzamelplaatsen is niet toegestaan.
  • Alleen losse takken (snoeihout) van minimaal 2 cm tot maximaal 12 cm doorsnede worden meegenomen.
  • Graag alle dikke einden van de takken dezelfde kant uit.
  • De takken los neerleggen (niet bundelen, geen touw, spijkers of iets dergelijks)
  • Geen stronken, kluiten, complete bomen, struiken of ander groot materiaal.
  • Snoeimateriaal van coniferen, dennen, sparren, lariksen en dergelijke mag niet worden aangeboden (i.v.m. schimmelvorming). Dit materiaal wordt niet meegenomen en moet men zelf afvoeren naar het brengstation.
  • Geen heggenknipsel of ander klein materiaal.

Wanneer?

In de week van 14 tot en met 18 maart 2022.  

Melding

De takken laten ophalen? Meld dit bij de gemeente. U kunt nu al een melding doen, maar in ieder geval uiterlijk de vrijdag voor de inzameling via telefoonnummer 0597-617555. Op de dag van de route graag uw snoeiafval vanaf 7.30 uur langs de weg aanbieden.