Informatieve avonden over bruggen

Op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 juni organiseert de gemeente Pekela informatieve avonden over de bruggen in Pekela. De gemeente informeert dan inwoners over de huidige situatie, het genomen besluit van de gemeenteraad, de planning en wanneer inwoners kunnen participeren. Tijdens deze avonden worden er geen besluiten genomen.

Toekomstig onderhoud

De 34 bruggen over het Pekelder Hoofddiep moeten worden onderhouden, dat kan in de vorm van renovatie zijn maar ook door vervanging van een brug. Sommige bruggen hebben op korte termijn onderhoudswerkzaamheden nodig, andere over bijvoorbeeld 10 jaar. Er is niet voldoende geld om alle bruggen in Pekela te voorzien van het nodige onderhoud. In december 2021 heeft de gemeenteraad besloten om het Pekelder Hoofddiep bevaarbaar te houden en daarvoor financiële middelen beschikbaar te stellen. Dit betekent wel dat het huidige aantal bruggen op termijn niet kan blijven bestaan. De gemeenteraad heeft er wel op aan gedrongen de besluitvorming van welke brug wel of niet onderhouden blijft, plaats vindt met maximale betrokkenheid van inwoners.

Informatie avonden

De informatieavonden vinden plaats op dinsdag 28 juni in de Kiepe in Nieuwe Pekela. Op woensdag 29 juni in MFC de Binding in Oude Pekela en donderdag 30 juni in de Riggel in Boven Pekela en starten om 19:30 uur. Aanmelden is niet nodig.