Informatie aanpak renovatie Pekelder bruggen

Dinsdag 24 mei 2022 is de gemeenteraad bijgepraat over de uitwerking van het programma renovatie bruggen in Pekela. De gemeenteraad werd bijgepraat over de wijze van uitvoering en het participatietraject. Er zijn nog geen beslissingen genomen in welke bruggen worden gerenoveerd, vervangen of verwijderd. Dit wordt pas gedaan nadat er een participatietraject heeft plaats gevonden. Dat traject start na de zomerperiode van 2022.

Participatie- en communicatietraject

Naast het renoveren van de bruggen is één van de opdrachten het terugbrengen van het aantal bruggen in Pekela. Dit heeft gevolgen voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers van Pekela. Het is van belang dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te denken en te beslissen in welke bruggen gerenoveerd, vervangen of verwijderd worden. Na de zomerperiode is er de mogelijkheid om per gebied mee te participeren. De wijze van participeren is verschillend per doelgroep. Er volgt een informatieavond om de wensen van participatie op te halen bij geïnteresseerden.

Verschillende fases

Het programma renovatie bruggen gebeurt gefaseerd en start na verwachting eind 2023. De uitvoeringswerkzaamheden kunnen pas starten nadat er met doelgroepen is gesproken en er besluiten zijn genomen. Daarnaast moet de uitvoering zorgvuldig gebeuren en dat kost tijd. De werkzaamheden gefaseerd uitvoeren brengt daarnaast het minst hinder met zich mee.

Vaarroute

Vanwege de grote omvang van het project is het streven om het Pekelder Hoofddiep voor 2024 bevaarbaar te hebben niet mogelijk. Wethouder Jaap van Mannekes: ‘’Uiteraard vinden wij het belangrijk om zo snel mogelijk weer te kunnen varen door Pekela, echter is het nu noodzakelijk om de juiste keuzes voor de toekomst te maken. De voorbereiding kost meer tijd dan verwacht maar moet wel zorgvuldig gebeuren’’.

Besluit genomen door de gemeenteraad

In december 2021 heeft de gemeenteraad besloten om het Pekelder Hoofddiep bevaarbaar te houden en daarvoor geld beschikbaar te stellen. Dit heeft als gevolg dat het aantal bruggen wordt teruggebracht van 34 naar circa 13 om zo in de toekomst de bruggen in goede conditie te houden.