Chroom-6 aangetroffen in verflagen bruggen

Vanuit het programma bruggen worden de bruggen technisch nader onderzocht. Onderdeel hiervan is het onderzoeken van de verflagen op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zoals zware metalen waaronder chroom-6. Het onderzoek stelt vast dat er chroom-6 is aangetroffen. Bij normaal gebruik van de bruggen heeft dit geen gezondheidsrisico’s.

Bij normaal gebruik van de bruggen heeft dit geen gezondheidsrisico’s

Chroom-6 in de verflagen op de bruggen heeft geen gevolgen bij normaal gebruik van de bruggen, er is dan ook geen directe reden tot zorg. Als beheerder van de bruggen en opdrachtgever voor onderhoud en vervanging van bruggen treffen wij de benodigde maatregelen door opdrachtnemers te wijzen op de aanwezigheid van Chroom-6 en het naleven van wet en regelgeving omrent het werken met Chroom-6 verontreiniging.

Informeren van inwoners

Tevens hebben wij kennis genomen van eerdere werkzaamheden aan een brug door inwoners en hebben hen destijds daarover een brief gestuurd. Echter mogen werkzaamheden aan gemeentelijke bruggen alleen worden uitgevoerd met persoonlijke beschermingsmiddelen, door een professional en met toestemming van de gemeente. Ook hier zien wij op toe.

Meer informatie

Meer informatie over chroom-6 vindt u op de website van het RIVM.