Takkenroute najaar

De takkenroute wordt dit najaar gereden van maandag 8 tot vrijdag 12 november 2021. U moet zich hiervoor aanmelden. Dat kan tot 4 november.

We rijden een inzamelroute voor takken. Wilt u uw grof snoeiafval laten ophalen? Meld u aan, dan komen we langs op de inzameldag.

Wanneer

Van maandag 8 tot vrijdag 12 november rijden we de inzamelroute voor takken.

U kunt zich uiterlijk tot donderdag 4 november 2021 telefonisch opgeven via 0597 617555.

Grof snoeimateriaal

De takkenroute is bedoeld voor het grof snoeimateriaal. Stop klein materiaal in de groene container. Breng groter materiaal naar het afvalbrengstation.

Spelregels voor het aanbieden

 • U mag maximaal 5 m3 aanbieden.
 • Biedt het snoeiafval uitsluitend aan voor de eigen woning aan de openbare weg.
 • Het creëren van verzamelplaatsen is niet toegestaan.
 • Alleen losse takken (snoeihout) van minimaal 2 cm tot maximaal 12 cm doorsnede worden meegenomen.
 • Graag alle dikke einden van de takken dezelfde kant uit.
 • De takken los neerleggen (niet bundelen, geen touw, spijkers of iets dergelijks)
 • Op de dag van de route graag uw snoeiafval vanaf 7.30 uur langs de weg aanbieden.

Dit mag u niet aanbieden:

 • Geen stronken, kluiten, wortels, complete bomen, struiken of ander groot materiaal.
 • Snoeimateriaal van coniferen, dennen, sparren, lariksen en dergelijke mag niet worden aangeboden (i.v.m. schimmelvorming). Dit materiaal wordt niet meegenomen en moet men zelf afvoeren naar het brengstation.
 • Geen heggenknipsel of ander klein materiaal.
 • Geen grond aan takken.

Melding

De takken laten ophalen? U kunt zich uiterlijk tot donderdag 4 november 2021 telefonisch opgeven via 0597 617555.