Wat is planschade?

Vraag

Wat is planschade?

Antwoord

Als wij het bestemmingsplan veranderen, kunt u daar last van hebben. Bijvoorbeeld omdat er ineens een flatgebouw naast uw huis gebouwd mag worden. U kunt uw woning dan voor minder geld verkopen dan eerst. Dit heet planschade. 

Vindt u dat u nadeel heeft van een verandering van het bestemmingsplan of een vergelijkbaar ruimtelijk plan? Dan kunt u ons om een vergoeding vragen. Een deel van de schade kunt u soms terugkrijgen. Er is altijd een eigen risico als: 

  • uw inkomen daalt door de verandering 
  • uw pand minder waard wordt door de verandering 

Er zijn een paar voorwaarden. Bijvoorbeeld:

  • U kon niet van tevoren weten dat u schade zou krijgen toen u het huis of de grond kocht. 
  • U krijgt geen andere tegemoetkoming voor de schade. 

Vraag het op tijd aan. In ieder geval binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan definitief is geworden. Geef onder andere aan waarom u een schadevergoeding vraagt. Let op, de hele aanvraagtijd kan een paar jaar duren. Als u het daarna niet eens bent met onze beslissing, mag u bezwaar maken.