Wat is een tegenprestatie bij een uitkering?

Vraag

Wat is een tegenprestatie bij een uitkering?

Antwoord

Als u een uitkering krijgt, moet u daar iets voor terug doen. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Bent u ouder dan 18? En heeft u nog geen recht op AOW? Ga dan op zoek naar vrijwilligerswerk. U mag zelf een voorstel doen. Wij kunnen u ook helpen om vrijwilligerswerk te vinden.

Is er een reden waarom u bepaald werk niet kunt doen? Laat het ons dan weten. Weigert u om de tegenprestatie te doen? Dan mogen wij uw uitkering verlagen. U mag wel bezwaar maken tegen onze beslissing over de tegenprestatie.

Zie ook deze vragen
Zie ook deze producten