Telt de TONK mee als inkomen voor de belastingaangifte?

Vraag

Telt de TONK mee als inkomen voor de belastingaangifte?

Antwoord

De TONK is bijzonder bijstand en telt daarom niet mee als inkomen voor de belastingaangifte 2021.