Hoe ziet een bestemmingsplan eruit?

Vraag

Hoe ziet een bestemmingsplan eruit?

Antwoord

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • Regels

De regels geven bijvoorbeeld aan wat de oppervlakte van een gebouw mag zijn en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Deze regels horen bij de bestemmingen die op de verbeelding staan.

  • Toelichting

De toelichting legt uit waarom het plan is opgesteld en welke ontwikkelingen in het gebied zijn meegenomen. Ook staat in de toelichting informatie over onderzoeken die vooraf zijn gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van milieu of archeologie.

  • Verbeelding (vroeger plankaart genoemd)

De verbeelding geeft de bestemming van de grond weer. De diverse bestemmingen hebben verschillende kleuren. Op de verbeelding is soms ook bijvoorbeeld de toegestane bouwhoogte opgenomen. Ook staan er aanduidingen op voor gebieden met een bijzondere waarde, zoals natuurwaarden en geluidszones.