Hoe kan ik invloed uitoefenen op nieuwe bestemmingsplannen?

Vraag

Hoe kan ik invloed uitoefenen op nieuwe bestemmingsplannen?

Antwoord

De overheid moet elk nieuw bestemmingsplan zes weken lang ter inzage leggen. Gedurende die tijd kunt u reageren door een zogeheten zienswijze in te dienen. In de publicaties op de site officiële bekendmakingen kunt u zien welke plannen ter inzage zijn gelegd. Hierna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Na deze vaststelling kan iedereen die een zienswijze indiende gedurende zes weken kan beroep tegen het plan instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen onderdelen die de gemeenteraad gewijzigd vaststelt, kan iedereen beroep instellen.