Kan ik in termijnen betalen?

Vraag

Kan ik in termijnen betalen?

Antwoord

U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen betalen in drie termijnen. De drie vervaldata staan op uw aanslagbiljet vermeld.

Wilt u gebruikmaken van afschrijving via automatische incasso? Als u dit nog niet geregeld heeft kunt u automatische incasso aanvragen. U betaald de aanslag dan in tien termijnen.

Wanneer u de aanslag in meerdere termijnen wilt betalen en u wilt of kunt geen gebruik maken van een automatische incasso dan kunt u een betalingsregeling treffen. Bij een betalingsregeling wordt onder andere gekeken naar het betaalgedrag in het verleden.

Zie ook deze producten