Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2023-2028

Hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat alle inwoners van de gemeente Pekela langer in goede gezondheid leven? Ongeacht achtergrond, opleidingsniveau, leeftijd of financiële situatie. Dat is de belangrijkste opgave waar we met elkaar voor staan. Met onze Toekomstvisie 2022-2028 ‘Pekela in Beweging’ als kapstok, waarin gezondheid een van de vier pijlers is, leggen we in deze gezondheidsnota onze ambities en prioriteiten vast voor de periode 2023-2028.

Klik hier voor de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2023-2028.