Studietoeslag

Vanaf 1 april 2022 is de nieuwe regeling studietoeslag in werking getreden. Kan je door een medische beperking naast je studie niet werken? Dan kan je misschien een studietoeslag krijgen van de gemeente.

Voorwaarden

Wanneer heb je recht op de studietoeslag?

Je hebt recht op de studietoeslag als je:

 • In de gemeente Pekela woont;
 • 15 jaar of ouder bent;
 • Een medische beperking hebt, waardoor je structureel niet in staat bent naast je studie te werken;
 • Studiefinanciering of een tegemoetkoming op grond van de WTOS ontvangt (het levenlanglerenkrediet valt hier niet onder);
 • Geen recht hebt op een Wajong-uitkering;
 • Geen inkomsten uit werk hebt, met uitzondering van een stagevergoeding.

Ontvang je een stagevergoeding, dan mag je € 211,67 (vanaf 1 januari 2024) per maand houden. Alles wat je meer verdient wordt met de studietoeslag verrekend.

Kosten

Wat is de hoogte van de studietoeslag?

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van je leeftijd en bedraagt maandelijks:

Leeftijd

Per maand per 1 januari 2024

15 jaar

€ 105,84

16 jaar

€ 121,71

17 jaar

€ 139,35

18 jaar

€ 176,40

19 jaar

€ 211,67

20 jaar

€ 282,23

21 jaar en ouder

€ 352,80

Bijzonderheden

 • De toeslag wordt maandelijks uitbetaald;
 • De Individuele studietoeslag wordt toegekend voor de duur van de studie, tenzij het medische advies anders uitwijst;
 • Eens in de twaalf maanden wordt een controle uitgevoerd waarin wordt beoordeeld of er nog aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan;
 • De Individuele studietoeslag wordt toegekend vanaf datum aanvraag, tenzij na datum aanvraag het recht is ontstaan, dan wordt de eerste dag waarop het recht bestaat aangehouden;
 • De Individuele studietoeslag eindigt vanaf de dag dat je niet meer aan de voorwaarden voldoet, of als de toekenningsperiode is verlopen.

Aanvraag

Hoe vraag je aan?

Je kunt de studietoeslag aanvragen via het aanvraagformulier.

Als je alle vragen hebt ingevuld en bewijsstukken hebt toegevoegd kan je de aanvraag verzenden. Wij sturen dan een bevestigingsmail naar het e-mailadres dat je hebt ingevuld.

Vind je het lastig om de aanvraag digitaal te doen?

Vraag dan een papieren aanvraagformulier aan via inkomen@pekela.nl of vraag deze telefonisch aan via telefoonnummer 0597-617555. Vergeet daarbij niet je naam, adres en geboortedatum te vermelden. Je krijgt het aanvraagformulier zo snel mogelijk opgestuurd.

Wijzigt er iets in je situatie?

Laat het ons direct weten zodra er iets in jouw situatie verandert. Veranderingen hebben vaak gevolgen voor de hoogte en de duur van jouw studietoeslag. Denk hierbij aan veranderingen in jouw studie, werk, stagevergoeding, medische en/of persoonlijke situatie. Twijfel je of het nodig is? Geef een verandering dan toch door. Zo voorkom je dat te veel studietoeslag krijgt, dat je de studietoeslag moet terugbetalen of dat je een boete krijgt. Geef jouw veranderingen door via inkomen@pekela.nl

Meer weten?

Meer informatie vind je op Rijksoverheid.nl

Termijn

We nemen de beslissing binnen 8 weken nadat wij je aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Bezwaar & beroep

Ben je het niet eens met de beslissing? Je kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat je de beslissing hebt ontvangen. Als je het daarna niet eens bent met de beslissing op je bezwaarschrift, kun je in beroep gaan. Dit doe je bij de rechtbank.