Een gebouw brandveilig gebruiken

Als eigenaar of gebruiker van een gebouw bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Bijvoorbeeld als u een café begint. Om een gebouw brandveilig te kunnen gebruiken, neem je maatregelen die voldoen aan de voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL). Daarnaast maak je voor de meer risicovolle soorten gebruik een melding. Dit doe je dit via het Omgevingsloket. Controleer of u voor het brandveilig gebruiken van een bouwwerk een melding moet doen. 

Kosten

Voor het doen van een melding zijn geen kosten verschuldigd.  

Let op! Het gebruik moet wel een legale situatie zijn. Is dit niet het geval dan moet eerst de benodigde omgevingsvergunning (en) worden aangevraagd en verleend. 

Termijn

Doe de aanvraag of melding voor brandveilig gebruik zo snel mogelijk. Dan heeft u nog tijd om iets te veranderen als dat nodig is. 

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken. Als de gebruiksmelding tijdig is gedaan, kan het gebouw in gebruik worden genomen zonder dat u hoeft te wachten op een toestemming.   

Aanpak

Wanneer doe je een gebruiksmelding?

Per gebruiksfunctie is het afhankelijk van het aantal personen of er een gebruiksmelding moet worden gedaan. Als er in het bouwwerk meer personen aanwezig zijn dan is aangegeven in tabel 6.6 van Artikel 6.6 Besluit bouwwerken leefomgeving dan is een gebruiksmelding verplicht.  

In de volgende gevallen moet altijd een gebruiksmelding worden gedaan: 

 • Bij een bouwwerk met een woonfunctie voor zorg waar tenminste 1 cliënt woont.
 • Bij een huis waar kamers worden verhuurd.
 • Bij dagverblijf voor kinderen jonger dan 12 jaar vanaf een aantal van 10 personen. 
 • Bij een verblijf voor personen met een beperking vanaf een aantal van 10 personen. 
 • Bij gebruiksfuncties waar men kan overnachten zoals een logiesfunctie en gezondheidszorgfunctie met bedgebied, maar ook bij een celfunctie bij een aantal vanaf 10 personen. 
 • In gebruiksfuncties die in openbare gebouwen zijn gelegen, zoals winkels of sportgebouwen bij een aantal vanaf 50 personen. 
 • In gebruiksfuncties gelegen in niet-openbare gebouwen, zoals kantoren of fabrieken bij een aantal vanaf 150 personen. 

Als een gebouw (of een deel ervan) verschillende gebruiksdoelen heeft, tel dan de mensen bij elkaar op. Daarna bepaalt de gebruiksfunctie met het laagste aantal toegestane personen of er een melding moet worden gedaan. Voor meer informatie over gebruiksmeldingen, kun je kijken op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

De gebruiksmelding maak je voorafgaand aan de feitelijke ingebruikname.

Hoe dien ik een melding in?

Ga naar het Omgevingsloket (overheid.nl) en geef aan of je de aanvraag doet als particulier of als ondernemer. Het Omgevingsloket stelt je vervolgens een aantal vragen, op basis waarvan een aanvraagformulier op maat ontstaat. Dit vul je in. Eventuele bijlagen voeg je toe.

Wat heb ik nodig voor mijn melding?

Naast het aanvraagformulier heb je een plattegrond en tekeningen nodig. Op de plattegronden en tekeningen moeten de volgende gegevens staan (zie ook Artikel 6.8 Besluit bouwwerken leefomgeving): 

 • Schaalaanduiding; 
 • Per bouwlaag: 
 • De hoogte van de vloer boven het meetniveau (aansluitend terrein); 
 • De gebruiksoppervlakte; 
 • Het maximaal aantal personen; 
 • Per ruimte: 
 • De vloeroppervlakte; 
 • De gebruiksbestemming; 
 • Bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimten; 
 • De opstelling van inventaris en van inrichtingselementen; 
 • Aanduidingen van de plaats van (voor zover aanwezig): 
 • Brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies; 
 • Vluchtroutes; 
 • Draairichting van deuren als bedoeld in artikel 3.121 BBL;  
 • Zelfsluitende deuren als bedoeld in artikel 3.123 BBL   
 • Sluitwerk van deuren als bedoeld in de artikelen 3.122 en 6.21 BBL   
 • Vluchtrouteaanduidingen; 
 • Noodverlichting; 
 • Oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 3.03 BBL  
 • Brandmeldcentrale en brandmeldpaneel; 
 • Brandslanghaspels; 
 • Mobiele brandblusapparaten; 
 • Droge blusleidingen; 
 • Brandweeringang; 
 • Sleutelkluis of –buis; 
 • Brandweerlift. 

Deze aanduidingen zijn conform NEN 1413 voor zover deze norm daarin voorziet. 

Overige eisen aan de plattegrond en tekeningen: 

 • De situatietekening is voorzien van een noordpijl; 
 • De situatietekening heeft een schaal van 1:1000 of groter;  
 • De plattegronden van gebouwen met een bruto vloeroppervlakte van minder dan 10.000 m2 hebben een schaal van 1: 100 of meer. De plattegronden van gebouwen met een bruto vloeroppervlakte van 10.000 m2 of meer, hebben een schaal van 1:200 of meer. 
Hoe krijg ik een reactie?

Als de melding compleet is, krijg je van ons een ontvangstbevestiging. Indien de melding niet compleet is krijg je een bericht waarin is aangegeven wat er nog moet worden aangeleverd.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

 • Als u op het evenement tijdelijk een bouwwerk neerzet, moet u mogelijk een gebruiksmelding doen.

  • Het is een bouwwerk waar meer dan 10 mensen in kunnen slapen.
  • Het is een bouwwerk waar meer dan 150 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn, zoals een tribune, restaurant of grote feesttent.
  •  U verzorgt in het gebouw meer dan 10 kinderen of gehandicapte personen (lichamelijk of verstandelijk), bijvoorbeeld kinderopvang.

  Doe de melding op tijd. In ieder geval 4 weken voor uw activiteit begint. Heeft u al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik? Of een evenementenvergunning? Dan hoeft u niet extra de melding te doen.

  Bij de melding stuurt u het volgende mee:

  • Een tekening van de plannen. Geef aan waar het noorden is.
  • Een plattegrond van het gebied met daarop de bouwwerken die groter dan 25m2 zijn
  • Een plattegrond van iedere bouwwerk dat voor meer dan 150 mensen bedoeld is. Hierop geeft u aan:
   • hoeveel mensen erin kunnen
   • hoeveel ruimte iedere aanwezige persoon dan heeft
   • wat er in de ruimte gebeurt (zoals een feest, vergadering of horeca)
   • welke spullen erin staan
   • Alle veiligheidsmaatregelen, zoals:
    • brand- en rookwerende wanden
    • vluchtroutes en de bordjes daarvan
    • draairichting van doorgangen
    • nooduitgangen en vluchtroutes (breedte)
    • noodverlichting
    • brandblusapparaten
    • brandweeringang

   

  Lees verder