Driehoeksreclameborden

Voor het tijdelijk maken van reclame kan gebruik gemaakt worden van driehoeksreclameborden. Hiervoor dient een melding worden gedaan bij de gemeente Pekela.

Er mogen10 borden worden geplaats voor een periode van 14 dagen. Waar de borden worden geplaatst dient  u zelf te bepalen, wel dient u regeling te houden met de onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden

  • eventuele aanwijzingen, te geven door of vanwege de gemeentelijke diensten, dienen stipt en direct te worden opgevolgd;
  • eventuele beschadigingen aan bestratingen en/of beplantingen, die zijn ontstaan door of wegens het gebruikmaken van deze vergunning, zullen op uw kosten worden hersteld;
  • de gemeente Pekela dient te worden gevrijwaard van schadeclaims door derden die een gevolg zijn van het toestaan van de melding;
  • de borden mogen niet worden bevestigd aan bomen en/of palen van verkeersborden; plaatsing aan lichtmasten mag uitsluitend met toestemming van Essent Energie Noord;
  • de driehoeksborden dienen weersbestendig te worden uitgevoerd met een afmeting van 83 x 118 cm (A0 formaat).
  • de borden dienen zodanig te worden geplaatst dat deze geen hinder opleveren voor het verkeer; en dienen uiterlijk de dag na de aangegeven periode weer te worden verwijderd en eventuele paalgaten dienen direct te worden gedicht en aangestampt.

Aanpak

Het doen van een melding voor het plaatsen van driehoeksreclameborden werkt als volgt:

  • Vul het digitale aanvraagformulier in om melding te maken:

Aanvraagformulier: driehoeksreclameborden plaatsen

Vervolgens wordt er gekeken of aan de gestelde eisen over het aantal borden en periode voldaan kan worden.

Zo ja? Dan kunt u de toestemming verwachten binnen een termijn van 2 weken.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.