Subsidie Leader Oost-Groningen

Wat is Leader?
Leader staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale oftewel Samenwerking voor plattelandsontwikkeling. Het is een Europees subsidieprogramma dat gericht is op samenwerking in de regio en zich met name richt op minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling.

Samen met de mensen uit gebied, de gemeenten, de provincie en Europa zet LEADER Oost-Groningen zich in om de kansen van het gebied te benutten en de regio te versterken.

Welke thema’s:

 • Economie, toerisme en landbouw
 • Sociale cohesie en gezondheid
 • Klimaat, duurzaamheid en landschap

Wie komen voor subsidie in aanmerking?

 • Natuurlijk persoon/rechtspersoon en/of rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid (zoals maatschappen en v.o.f.’s); Stichtingen of verenigingen;
 • Alleen MKB-ondernemingen met minder dan 50 FTE en/of een jaaromzet van ten hoogste 10 miljoen en/of
 • Een jaarbalans lager of gelijk aan 10 miljoen. (bron: RVO.nl)
 • De ondernemingen moeten statutair gevestigd zijn in de regio Oost-Groningen, dan wel de maatregelen dienen in deze regio plaats te vinden. De LAG heeft de mogelijkheid om per project gemotiveerd af te wijken van dit criterium.
 • Overheden zoals gemeenten en waterschappen

Subsidiebedragen:

Nationale aanvraag:
 • maximaal € 25.000,= (max 40% van de kosten)
 • Voor 31 augustus a.s. een subsidie-aanvraag ingediend worden

Europese aanvraag:
 • Maximaal € 125.000,=
 • Vanaf januari 2024 kan hiervoor een aanvraag ingediend worden. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Astrid Wijninga of via a.wijninga@pekela.nl

Of kijk op de website van Leader Oost Groningen voor meer informatie: https://www.leaderoostgroningen.nl