Gebruiksmelding evenement in bouwsel

Als u een evenement in een bouwsel (zoals een tent) of op een ruimtelijk begrens gebied (zoals bij een openluchtfestival) organiseert moet u mogelijk hiervoor een gebruiksmelding doen.

Er geldt een meldingsplicht en gebruiksvoorschriften voor een evenement in een bouwsel of op een ruimtelijk begrensd gebied.

U doet een melding als het gaat om een bouwsel of ruimtelijk begrensd gebied:

 • waarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging meer dan 10 mensen in kunnen slapen.
 • waar meer dan 150 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn.
 • waarin verzorging wordt geboden aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar of 10 gehandicapte personen (lichamelijk of verstandelijk) (bijvoorbeeld kinderopvang)

Doe de melding op tijd. In ieder geval 4 weken voor uw activiteit begint. Heeft u al een evenementenvergunning waarin onderstaande is meegenomen? Dan hoeft u niet extra de melding te doen.

Voorwaarden

Naast een eventuele meldingsplicht zijn er voor elk evenement (ook zonder een tent) standaard gebruiksvoorschriften van toepassing. Hierbij moet u denken aan een maximale hoeveelheid aan brandgevaarlijke stoffen, het gebruik van bakwagens, of de toegankelijkheid van vluchtroutes. Deze gebruiksvoorschriften kunt u vinden in hoofdstuk 5 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Aanpak

U doet de melding schriftelijk of online via het Omgevingsloket:

Gebruiksmelding brandveiligheid doen

Bij de melding stuurt u het volgende mee:

 • Een situatietekening. Geef aan waar het noorden is.
 • Een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding die objecten groter dan 25m2 aangeeft en brandgevaarlijke objecten.
 • Een plattegrond van iedere tent (bouwsel) dat voor meer dan 150 personen bedoeld is. Hierop geeft u aan:
  • hoeveel mensen erin kunnen.
  • hoeveel ruimte ieder aanwezig persoon dan heeft (rekening houdende met inventaris zoals stands, podia e.d.).
  • wat er in de ruimte gebeurt (zoals een feest, vergadering, horeca).
  • welke spullen erin staan.
  • Alle veiligheidsmaatregelen zoals:
   • Vluchtroutes en nooduitgangen met de aanduiding daarvan en breedtes van de uitgangen.
   • Draairichting van eventuele deuren.
   • Noodverlichting.
   • Brandblusapparaten.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.