Melding milieubeheer

De meeste inrichtingen (bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken) vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit). Nadelige gevolgen voor het milieu kunnen bijvoorbeeld zijn: geluid, geur, luchtemissie en afval.

We onderscheiden drie typen inrichtingen die onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit vallen:

A-inrichtingen

A-inrichtingen zijn Inrichtingen die activiteiten uitvoeren die weinig nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

Dit type inrichtingen valt weliswaar onder de werking van het Activiteitenbesluit, maar deze inrichtingen hoeven geen melding te doen bij de start of verandering van hun activiteiten. Denk aan kantoren, kinderdagverblijven en zorginstellingen.

B-inrichtingen

B-inrichtingen zijn inrichtingen die activiteiten uitvoeren die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben en met algemene regels kunnen worden gereguleerd.

Dit type inrichtingen valt volledig onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en deze inrichtingen dienen tevens een melding te doen bij de start of verandering van hun activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan garages, tankstations, maar ook cafés en restaurants.

C-inrichtingen

C-inrichtingen zijn Inrichtingen die activiteiten uitvoeren die (mogelijk) significante nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben of dusdanig specifiek zijn dat deze activiteiten niet met algemene regels kunnen worden gereguleerd.

Deze inrichtingen vallen deels onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en voor een deel van hun activiteiten dient een melding worden gedaan. Daarnaast hebben deze inrichtingen ook altijd een omgevingsvergunning nodig.

Bijzonderheden

Meer weten?

Aanvraag

Weet u niet zeker wat u moet doen? Dan kunt u via de Activiteiten Internet Module (AIM) een check doen of u een melding moet indienen. Er wordt dan ook aangegeven welke gegevens u hierbij moet aanleveren. Twijfelt u of u voor uw bedrijfsactiviteiten een omgevingsvergunning nodig heeft? Doe dan de online vergunningcheck bij het Omgevingsloket Online (OLO). Dan weet u snel of u genoeg heeft aan een melding of juist een vergunning nodig heeft.

Termijn

Doe de melding niet later dan 4 weken voordat u start met uw bedrijf of voordat er iets verandert.

Aanpak

Is een melding voldoende? Dan kunt u de melding doen via de Activiteiten Internet Module (AIM). De melding komt dan meestal bij de gemeente waar uw bedrijf zit, soms komt uw melding bij de provincie.

De gegevens die u mee moet sturen verschillen per bedrijf. Dat kunnen de volgende gegevens zijn:

  • plattegrond
  • rapporten van:
    • het bodemonderzoek
    • geluidsonderzoek
  • uitleg over wat uw bedrijf doet.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Op de pagina Omgevingsvergunning vind u meer informatie.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.