Bezwaar, klacht of schademelding

Als u niet tevreden bent over hoe de gemeente u heeft behandeld of het niet eens bent met een beslissing.

  • Bezwaar en beroep

    Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de gemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken.

  • Klacht over de gemeente

    Vindt u dat iemand van de gemeente u niet goed behandeld heeft? Bijvoorbeeld een ambtenaar of bestuurder? U kunt dan een klacht bij ons indienen.

  • Schadeclaim gemeente

    Heeft u schade door iets wat de gemeente heeft gedaan? Of juist door achterstallig onderhoud? In bepaalde situaties is de gemeente voor de schade aansprakelijk en kunt u de gemeente om een schadevergoeding vragen.