Veelgestelde vragen

Kijk hier voor de antwoorden voor vragen over bouwen, verbouwen & nieuw gebruik

 

Algemeen

Welke regels gelden op mijn perceel?

De regels op uw erf kunt u vinden in het Omgevingsloket. Klik hier  om naar het Omgevingsloket te gaan. 
Voorlopig blijven de bestemmingsplannen te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

Waar is de bouwverordening gebleven?

De bouwverordening is overgegaan in de Verordening Fysieke Leefomgeving. Download hier de Verordening fysieke leefomgeving, en hier de was-wordt-tabel van de verordening.

Moet ik rekening houden met welstand?

Welstand blijft onder de Omgevingswet bestaan en is ondergebracht bij de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit via Libau. In Pekela gelden soepelere regels voor gewone woonwijken dan voor speciale gebieden als het Pekelder Hoofddiep. Bekijk voor meer informatie de Welstandsnota.

 

Conceptaanvraag

 

Wat moet ik doen voordat ik mijn aanvraag indien?

Zet de volgende stappen:

 • Check het Omgevingsplan van de gemeente;
 • Doe de vergunningencheck  in het omgevingsloket;
 • Maak een schets en beschrijving van uw plan;
 • Informeer uw buren;
 • Komt u er niet uit of zijn uw plannen ingewikkeld? Maak een afspraak voor een intake op 0597-617 599; 
 • Mail de aanvraag naar info@pekela.nl
Wat kost een conceptaanvraag

De gemeente rekent €300 voor het behandelen van een conceptaanvraag. Doet u binnen een jaar na de reactie van de gemeente een aanvraag, dan worden deze kosten in mindering gebracht bij de vergunning.

Hoe lang duurt een conceptaanvraag?

Als de gemeente direct de juiste stukken ontvangt geldt een streeftermijn van zes weken. De tijd die het u kost om extra stukken aan te leveren wordt hierbij opgeteld. Is uw situatie erg complex? Dan kan het langer duren, vraag ernaar bij uw contactpersoon bij de gemeente.

Is een conceptaanvraag ook voor bedrijven?

Ja, in de gemeente Pekela krijgt u reactie van de gemeente op uw plannen van het bouwen van een woning tot het uitbreiden of nieuwvestiging van bedrijven. Neem voor meer informatie contact op met onze adviseur economische zaken op 0597-617 599.

 

Omgevingsvergunning

 

Wat moet ik doen voordat ik mijn aanvraag indien?

Kijk eerst of een conceptverzoek niet beter bij uw situatie past. Moet u een vergunning aanvragen? Zet dan de volgende stappen:

 • Check het Omgevingsplan van de gemeente;
 • Doe de vergunningscheck in het omgevingsloket;
  • Is werken met een kwaliteitsborger verplicht? U kunt uw plannen aanpassen in overleg met gemeente en adviseur of neem in een vroeg stadium contact op met een kwaliteitsborger 
 • Maak tekeningen;
 • Voer de benodigde onderzoeken uit;
 • Informeer uw buren;
 • Dien de aanvraag in op het Omgevingsloket. 
Moet ik alles in één keer aanvragen?

Bij de Omgevingswet is meer ruimte om onderdelen los van elkaar aan te vragen. Overleg met uw adviseur wat in uw geval de beste route is. Heeft u vragen of komt u er niet uit? Stuur uw vraag per mail naar info@pekela.nl of bel 0597-617 599.

Hoe weet ik of ik een kwaliteitsborger krijg bij mijn bouwproject?

Overleg met uw adviseur/aannemer en de gemeente of in uw situatie een uitzondering van toepassing is. Is er geen uitzondering dan geldt het volgende:
In het Besluit bouwwerken leefomgeving is beschreven in welke gevallen nieuwbouw (vanaf 1 januari 24) onder gevolgklasse 1 valt:

 1. Vrijstaande eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeswoningen, inclusief eventuele garages en andere soorten aanbouwen. Voorwaarde is dat deze woningen op de grond staan en niet op een ander bouwwerk of op een andere woning worden gebouwd. Appartementen, studentenhuizen en zorgwoningen zijn dus uitgesloten van gevolgklasse 1;
 2. Woonboten en andere drijvende woningen;
 3. Vakantiehuisjes en andere vakantieverblijven die zelf op grond staan; 
 4. Bedrijfshallen en fabriekspanden van maximaal twee verdiepingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hallen bedoeld voor opslag of productie, inclusief een kantoor of kantine, magazijnen, kassen en dergelijke. Kantoorgebouwen en winkelpanden vallen niet onder gevolgklasse 1;
 5. Opslagruimten, magazijnen en andere bouwwerken vallend onder punt 4 van maximaal twee verdiepingen die gebouwd worden bij kantoren en winkels.
Wat kost een omgevingsvergunning?

De kosten zijn afhankelijk van de plannen. Er zijn aparte kosten voor bouw, afwijken van de regels en milieu. Als u een conceptverzoek heeft gedaan en u binnen een jaar de omgevingsvergunning aanvraagt dan worden de kosten van het conceptverzoek van de kosten van de omgevingsvergunning afgetrokken. In de legesverordening kunt u de kosten terugvinden. 

Mijn buren zijn zonder overleg begonnen te bouwen. Wat moet ik doen?

Het is niet altijd verplicht voor uw buren om met u te overleggen en in sommige gevallen is geen vergunning nodig. Ga daarom voordat u contact opneemt met de gemeente zelf in overleg met uw buren wat er aan de hand is.

Kan ik de tekeningen krijgen van mijn woning?

Hiervoor kunt u een informatieverzoek indienen bij de gemeente. Dit kost € 13,35.

Moet ik nieuwe vergunningen aanvragen voor mijn bedrijf?

Bestaande vergunningen blijven geldig. U hoeft hiervoor niets te doen. Wijzigt er iets op uw bedrijf of heeft u uitbreidingsplannen? Mogelijk is dan een nieuwe vergunning of melding noodzakelijk. Kijk in het omgevingsloket wat u moet doen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de accountmanager van de gemeente op telefoonnummer 0597-617 599.

 

WKB/kwaliteitsborger

 

Wat doet een kwaliteitsborger?

Een kwaliteitsborger houdt de kwaliteit van de bouw in de gaten voor de consument en de gemeente. Hierdoor krijgt de consument een betere rechtspositie en wordt de bouw vastgelegd zoals wordt gebouwd. De gemeente komt minder vaak langs, maar blijft wel toezicht houden op de bouw. 

Bij welke bouwwerken is een kwaliteitsborger verplicht?

In het Besluit bouwwerken leefomgeving is beschreven in welke gevallen nieuwbouw (vanaf 1 januari 24) onder gevolgklasse 1 valt: 

 1. Vrijstaande eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeswoningen, inclusief eventuele garages en andere soorten aanbouwen. Voorwaarde is dat deze woningen op de grond staan en niet op een ander bouwwerk of op een andere woning worden gebouwd. Appartementen, studentenhuizen en zorgwoningen zijn dus uitgesloten van gevolgklasse 1. 
 2. Woonboten en andere drijvende woningen.
 3. Vakantiehuisjes en andere vakantieverblijven die zelf op grond staan. 
 4. Bedrijfshallen en fabriekspanden van maximaal twee verdiepingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hallen bedoeld voor opslag of productie, inclusief een kantoor of kantine, magazijnen, kassen en dergelijke. Kantoorgebouwen en winkelpanden vallen niet onder gevolgklasse 1.
 5. Opslagruimten, magazijnen en andere bouwwerken vallend onder punt 4 van maximaal twee verdiepingen die gebouwd worden bij kantoren en winkels.
Er is geen kwaliteitsborger beschikbaar. Loop ik nu veel vertraging op?

In sommige gevallen kunt u uw plannen aanpassen zodat u alleen met de gemeente te maken heeft. Overleg met uw adviseur/aannemer en de gemeente wat daarvoor nodig en haalbaar is. Let op! Als u op het laatste moment uw bouwplannen aanpast kan dat gevolgen hebben voor de planning van de aannemer.

Is een kwaliteitsborger verplicht bij verbouwen?

Nee, op dit moment is een kwaliteitsborger niet verplicht. Mogelijk wordt het gebruik van een kwaliteitsborger in de toekomst wel verplicht. 

De aanvraag van mijn vergunning is in 2023, de vergunning is in 2024 ontvangen. Geldt de kwaliteitsborger ook in mijn situatie?

Nee, alles wat voor 1 januari 2024 is aangevraagd valt volledig onder het oude systeem. U kunt afspraken maken met de bouwinspecteur van de gemeente over de bouw. 

Wanneer mag ik beginnen met bouwen als een kwaliteitsborger verplicht is?

Er zijn 2 dingen nodig, goedkeuring van de gemeente op de bouwmelding en de bouwinspecteur is langs geweest om de exacte locatie en peilhoogte aan te geven.

Kan ik gebruik maken van elke kwaliteitsborger?

Zolang de kwaliteitsborger is gecertificeerd en het juiste borgingsinstrument gebruikt kunt u iedere kwaliteitsborger gebruiken. Overleg met uw aannemer/adviseur welke partij het beste past in uw situatie. Het kan lonen om meerdere offertes op te vragen. De gemeente heeft geen lijst met kwaliteitsborgers.

Wat doet een kwaliteitsborger?

Een kwaliteitsborger houdt de kwaliteit van de bouw in de gaten voor de consument en de gemeente. Hierdoor krijgt de consument een betere rechtspositie en wordt de bouw vastgelegd zoals wordt gebouwd. De gemeente komt minder vaak langs, maar blijft wel toezicht houden op de bouw.

Moet de bouwmelding tegelijk met de omgevingsvergunning worden ingediend?

Nee, dat is niet nodig. De bouwmelding en de omgevingsvergunning mogen los van elkaar worden ingediend. Houdt er rekening mee dat de gemeente vier weken de tijd heeft om te reageren op de bouwmelding. In deze periode mag u niet bouwen.

Wat kost een melding?

Aan een melding zijn geen kosten verbonden. De kwaliteitsborger brengt wel kosten in rekening.

Waar vind ik een kwaliteitsborger?

Kwaliteitsborgers zijn zelfstandige bedrijven die u kunt benaderen. Vraag uw aannemer of architect ernaar of zoek een kwaliteitsborger online. Het is belangrijk dat de kwaliteitsborger is gecertificeerd. De gemeente heeft geen lijst van kwaliteitsborgers. Een kwaliteitsborger hoeft geen ervaring in de gemeente Pekela te hebben.

Mijn woning is af, mag ik het in gebruik nemen?

In gebruik nemen mag alleen met toestemming van de gemeente. Die krijgt u twee weken nadat bij de gemeente is gemeld dat de bouw gereed is. In de gereedmelding moet ook een verklaring van de kwaliteitsborger zijn opgenomen. 

 

Wijzigen omgevingsplan

 

Wanneer moet het Omgevingsplan worden gewijzigd?

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom het wijzigen van het Omgevingsplan het meest passende instrument is. Het Omgevingsplan hoeft alleen voor complexe projecten te worden gewijzigd. Bijvoorbeeld als de onderliggende functie of de functie op het buurperceel moet worden gewijzigd. Dien eerst een conceptaanvraag in om te weten of de gemeente positief naar uw plannen kijkt en wat u moet aanleveren.

 

Kappen bomen

 

Is een vergunning nodig voor het kappen van bomen?

Een vergunning is altijd nodig, behalve in de volgende gevallen:

 • hagen;
 • bomen met een doorsnede kleiner dan 20 centimeter, gemeten op 1,3 meter hoogte;
 • kweekgoed;
 • het knotten als beheermaatregel bij knotbomen en/of leibomen;
 • dunning in het kader van regulier onderhoud van een groep bomen met een grondoppervlakte van minimaal 50m2 en voor maximaal 30%  van de bomen;
 • bomen die moeten worden geveld volgens de Plantenziektewet of volgens een brief van burgemeester en wethouders.
Heb ik een kapvergunning nodig voor mijn struik?

Nee, alleen voor bomen is een kapvergunning nodig. Twijfelt u hierover? Mail dan uw vraag met een foto van de betreffende boom naar info@pekela.nl