Oriënteren

Kijk hier rond voordat u uw plannen verder uitwerkt.

Bij bouwplannen of nieuw gebruik van uw perceel komt veel kijken. Ga goed voorbereid aan de slag en lees hier wat u met de gemeente moet regelen. Op deze pagina leest u wat u moet weten als u nog bezig bent om uw plannen uit te werken. 

Regels

Voor bouwen, verbouwen en nieuw gebruik gelden regels. In deze regels staat bijvoorbeeld hoe hoog u mag bouwen, of een vergunning nodig is en of u een bedrijf aan huis mag hebben. Sommige regels zijn van de gemeente, andere regels gelden voor het hele land. Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Verderop leest u wat dit voor u betekent. 

Informatieverzoek 

Bij de gemeente kunt u terecht voor het antwoord op praktische vragen over bouwen en wonen. Stel bijvoorbeeld een korte vraag aan de gemeente over het Omgevingsplan (het vroegere bestemmingsplan) of hoe het aanvragen van een vergunning werkt. Dit is gratis. Mail uw vraag naar info@pekela.nl of bel met team Fysiek van de gemeente op telefoonnummer: 0597-617 599.  

Je kunt ook bouwtekeningen of andere documenten aanvragen uit het archief. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Klik hier voor meer informatie over een archiefverzoek. 

Intake 

De intake is een extra stap en handig als u er zelf niet uitkomt of bij complexe plannen. Samen met een medewerker van de gemeente neemt u uw plannen door. Neem uw eerste uitwerking van de plannen mee, bijvoorbeeld met een schets en een korte toelichting. De gemeente adviseert u over de procedure en welke vervolgstappen u het beste kunt zetten. Het is handig dat u een adviseur meeneemt naar de intake, zoals bijvoorbeeld een architect of iemand van een stedenbouwkundig bureau. Bij de intake wordt nog geen definitief akkoord gegeven op uw plannen. Mail voor het maken van een afspraak naar info@pekela.nl of bel met team Fysiek van de gemeente: 0597-617 599.  

Conceptverzoek 

Werk uw plan uit op hoofdlijnen en dien dit in bij de gemeente. De gemeente geeft aan of een vergunning nodig is en of het zin heeft uw plannen uit te werken. Zo weet u precies wat u moet doen. 

Bij bouwplannen wordt gekeken of deze voldoen aan de regels in het Omgevingsplan (het vroegere  bestemmingsplan). Daarnaast worden de beoordeeld door de welstandscommissie. Voor plannen die afwijken van het omgevingsplan besluit de gemeente of ze medewerking geeft of niet. U ontvangt een schriftelijke reactie van de gemeente, hierin staat welke vervolgstappen u kunt nemen. Voorbeelden van vervolgstappen zijn het verder uitwerken van de tekeningen, extra onderzoek of in gesprek gaan met buren of buurtbewoners.  

Voor het behandelen van een conceptaanvraag worden kosten in rekening gebracht. Mail uw conceptverzoek naar info@pekela.nl of dien deze in op het Omgevingsloket. Bel voor vragen met team Fysiek van de gemeente: 0597-617 599. 

Externe bouwcontroleur (kwaliteitsborger) 

Vanaf 1 januari 2024 moet volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen(Wkb) de initiatiefnemer een kwaliteitsborger het project laten begeleiden. De kwaliteitsborger controleert namens u de bouw. Deze externe bouwcontroleur maakt vooraf een plan, is aanwezig bij belangrijke momenten tijdens de bouw en let op bouwtechnische aspecten zoals de veiligheid van het bouwwerk. Het eindrapport van de kwaliteitsborger wordt eerst door de gemeente beoordeeld voordat het in gebruik kan worden genomen.  

Naast de rapporten van de externe bouwcontroleur heeft u ook nog een vergunning nodig. Deze vergunning gaat over het zogeheten ruimtelijke deel, bijvoorbeeld een plattegrond, een beoordeling van de regels en of het bouwwerk in de omgeving past. U heeft voor een woning dus zowel een vergunning als een externe bouwcontroleur nodig. Neem op tijd contact op met een kwaliteitsborger, kies samen met uw adviseur een kwaliteitsborger uit.  

De vergunning kunt u aanvragen via het omgevingsloket. Klik hier om naar het omgevingsloket te gaan. Kijk voor meer informatie op de pagina veel gestelde vragen. 

Voor grote gebouwen zoals een appartementencomplexen of stallen gelden andere regels. Hierbij is geen kwaliteitsborger nodig, maar een bouwtechnische vergunning van de gemeente. 

Participatie  

Het wordt steeds belangrijker om uw omgeving, de buurt of uw buren, bij uw plannen te betrekken. Dat noemen we participatie. De gemeente doet dat zelf ook. In sommige gevallen is het verplicht om in gesprek te gaan met de buurt of uw buren over de bouw. Bij het aanvragen van een vergunning moet u aangeven of u aan participatie heeft gedaan, wat de reacties waren en wat u met de reacties heeft gedaan. Kijk voor meer informatie over participatie op de pagina ‘Participatie’.

Regels op mijn (bouw)plek 

Alle regels voor de plek van uw plannen kunt u in het Omgevingsloket vinden. Hier staan de regels van de gemeente, het rijk en andere overheden op één kaart. Klik hier om naar het Omgevingsloket te gaan.   

De bestaande bestemmingsplannen van vóór 1 januari 2024 zijn nog in te zien op de landelijke voorziening ruimtelijke plannen. Klik hier om naar ruimtelijke plannen te gaan. 

Vergunningscheck 

Wilt u weten of voor uw plannen een vergunning nodig is? Doe dan in het Omgevingsloket de vergunningscheck. Houdt hiervoor uw plannen bij de hand. Het doen van de check kost ongeveer een kwartier. Klik hier om naar het Omgevingsloket te gaan.