Kappen van bomen

Lees hier wat u moet weten (en doen) voordat u bomen gaat kappen.

U wilt een boom kappen of snoeien? Vaak is een vergunning verplicht!
Lees verder voor meer informatie. Mocht u er dan nog niet uitkomen bel dan rechtstreeks met de gemeente: 0597-617599.
 

Regels en beleid voor bomenkap 

De regels voor het kappen van bomen vindt u in het kort op deze pagina en in het geheel in de Verordening Fysieke Leefomgeving van de gemeente Pekela.  

De regels voor het kappen van bomen sluiten aan bij de gemeentelijke Groen- en Watervisie | Pekela. Daar staat onder andere in dat we streven naar een vitaal, gevarieerd en toekomstbestendig groenbestand waarbij bomen volwassen (of zo oud mogelijk) worden. De gemeente wil ook vergroenen: concreet willen we 1 boom per inwoner van Pekela, waarvoor 4.000 extra bomen nodig zijn. 


Wanneer is een kapvergunning nodig? 

Wanneer is geen kapvergunning nodig? 

 • Heggen en struiken;

 • Snoeien (maximaal 20 procent van de kroon); 

 • Bomen met een stamdoorsnede van minder dan 20 centimeter, gemeten op 1,30 meter hoogte. Als er meerdere stammen zijn, geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam; 

 • Kweekgoed; 

 • Periodiek knotten als noodzakelijke beheermaatregel bij knotbomen (bv wilgen) en/of leibomen (bv leilindes);

 • Het kappen van maximaal 30 procent van de bomen op een bosperceel van minimaal 50m2, mits dit wordt gedaan in het kader van regulier onderhoud;

 • Percelen met bomen en of struiken die moeten worden weggehaald volgens de Plantenziektewet of volgens een aanschrijving of last van burgemeester en wethouders;

 • Als u twijfelt, kunt u de vergunningencheck doen via vergunningcheck doen via Omgevingsloket.

​​

In welke gevallen mag worden gekapt voordat de vergunning is afgegeven? 

In bijzondere gevallen wordt een boom gekapt zonder dat een vergunning is afgegeven, terwijl een boom volgens bovenstaande regels wel nodig is. 

 • Bij een noodtoestand; 

 • Indien een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang opweegt tegen duurzaam behoud van de beschermde percelen bos en of struiken (en alternatieven voldoende zijn onderzocht). Hiervoor dient aanvrager bewijs te overleggen; 

 • Als naar boomdeskundige maatstaven de instandhouding van een boom of struik niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel of schade. Hiervoor dient aanvrager bewijs te overleggen; 

 • Bij andere uitzonderlijke situaties 

Let op! Een vergunning aanvragen blijft verplicht, ondanks dat de boom in een van bovenstaande situaties al gekapt is. In veel gevallen is het planten van een nieuwe boom verplicht. 

Wanneer ben je verplicht om nieuwe boom te planten?  
 • Als een vergunning nodig is voor het kappen van een boom is het verplicht om een boom te herplanten. Dit staat in de vergunning. Als u een omgevingsvergunning voor het kappen krijgt, moet u binnen 1 jaar een nieuwe boom planten op hetzelfde perceel. De nieuwe boom moet een minimale omtrek hebben van 12 cm, gemeten op 1 meter hoogte. 

 • Als herplanting op eigen perceel niet mogelijk is, wordt gekeken naar een ander perceel in de omgeving. 

 • Bomen die geplant worden voor een gekapte boom moeten in een goede gezondheid te verkeren. Niet aangeslagen en verloren gegane herplant moet binnen 1 jaar, gerekend vanaf het moment dat de herplant verloren is gegaan, worden vervangen. 

Hoe vraag je een vergunning aan?

Stap 1 - Indienen 

 • De vergunning moet schriftelijk en gemotiveerd worden aangevraagd via Omgevingsloket - Aanvraag of melding indienen

 • De aanvraag kan worden gedaan door: 

  • de eigenaar van het perceel bos en/of struiken (houtopstand), of door een ander met toestemming van degene die volgens zakelijk recht gerechtigd is over de beschermde houtopstand te beschikken, of 
  • door degene die volgens publiekrechtelijke bevoegdheid, gerechtigd is over de beschermde houtopstand te beschikken. 

 • Bij de aanvraag moet een foto van de boom, de situatie en een plattegrond van het perceel worden gedaan. En u moet aangeven of u het met de buren hebt besproken. 

Stap 2 – Na uw aanvraag 

 • Na de aanvraag ontvangt u van de gemeente een ontvangstmail 

 • Zodra alle documenten en gegevens compleet zijn, nemen wij uw aanvraag in behandeling 

 • Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt bericht als dit nodig is 

 • Als uw aanvraag niet compleet is, vraagt de gemeente u om de ontbrekende gegevens op te sturen. De tijd die u hiervoor krijgt telt niet mee in de behandelperiode van 8 weken 

 • U ontvangt de vergunning, maar mag nog niet direct kappen (zie stap 3 – voordat u kapt). Het besluit wordt publiceerd op overheid.nl 

Stap 3 – Voordat u kapt 

 • U en andere personen die met het besluit te maken hebben (belanghebbenden), krijgen 6 weken de tijd om bezwaar te maken 

 • U krijgt als aanvrager bericht als er bezwaar is 

Stap 4 - Kappen 

 • U mag kappen nadat de bezwaarperiode is verlopen en er geen bezwaar of voorlopige voorziening is ingediend. Is er bezwaar ingediend dan mag u alleen kappen als er geen voorlopige voorziening is ingediend. 

 • Plant binnen 1 jaar een nieuwe boom als het in de vergunning staat. Voorkom een boete door op tijd een boom terug te planten die aan de voorwaarden voldoet. 

Wat kost het aanvragen van een vergunning?
 • Aanvraag vergunning voor 25 bomen € 75,00 

 • Aanvraag vergunning voor meer dan 25 bomen €555,00  

 • Kosten voor het planten van een nieuwe boom zijn voor eigen rekening 

 • U betaalt de aanvraagkosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt