Inspectierapporten bruggen Pekelder Hoofddiep

In het voorjaar heeft ingenieursbureau Sweco een inspectie gedaan van de bruggen over het Pekelder Hoofddiep. De technische rapporten zijn gereed en hieronder in te zien. Sweco gaat op basis van deze technische rapporten nog een analyse maken op basis waarvan wij een plan kunnen maken voor het verdere onderhoud van de bruggen.