Bijeenkomsten najaar 2023

Woensdag 8 november 2023 beginnen de bijeenkomsten, waarin de inwoners van Pekela kunnen meepraten over de toekomst van het Pekelder Hoofddiep.

De eerste is in multifunctioneel centrum De Binding in Oude Pekela. Er hebben zich tientallen mensen opgegeven voor de verschillende bijeenkomsten. Maar de gemeente wil dat zoveel mogelijk Pekelders hun stem laten horen. Tussen 8 en 22 november nodigt zij daarom inwoners uit om over de toekomst van het Pekelder Hoofddiep in gesprek te gaan. 

Drie dorpskernen

De bijeenkomsten zijn op verschillende momenten in de drie dorpskernen. Aanmelden kan op www.pekelsgoud.nl. De gemeente organiseert deze bijeenkomsten omdat zij graag hoort hoe inwoners over de toekomst van het Pekelder Hoofddiep denken. Kunt u niet bij een bijeenkomst zijn, dan is het binnenkort ook mogelijk om online te reageren.  

Visie van het Pekelder Hoofddiep 2040

Het kanaal is 13 km lang. En heeft 34 bruggen. De gemeente deed onderzoek naar hoe deze bruggen opgeknapt en onderhouden kunnen worden. Maar voor de gemeente aan de slag kan is het belangrijk dat er een plan ligt. Een visie voor de toekomst van het Pekelder Hoofdiep in 2040. Voor de wegen, de oevers, het water en de bruggen.  

In gesprek

Tijdens de bijeenkomsten gaan de gesprekken vooral over de thema’s: leefbaarheid, bereikbaarheid en oeververbindingen. Wat is belangrijk om prettig te kunnen wonen, werken, ontspannen in het dorp? Hoe komen we goed waar we moeten zijn en zorgen we ervoor dat het veilig is rond het water en de weg? En hoe zien de bruggen en de oeververbindingen er straks uit? Wat vinden onze kinderen belangrijk voor de toekomst? De gemeente hoort graag hoe inwoners over deze onderwerpen denken.  

Samenwerken

De gemeente werkt samen met verschillende deskundigen om dit plan te maken. Zoals economen, stedenbouwkundigen, verkeerskundigen en juristen. Belangrijk omdat zo het plan ook past binnen andere beleidsvelden van de gemeente. Daarnaast werkt de gemeente samen met buurgemeenten, Provincie en waterschap.  

Stap voor stap

Gemeente Pekela werkt stap voor stap toe naar dit plan. De resultaten uit de onderzoeken en gesprekken met inwoners en belanghebbenden worden gebruikt om uiteindelijk een integraal plan te maken voor de toekomst. Hoe ziet het Pekelder Hoofddiep er in 2040 uit. De gemeente werkt eerst toe naar de uitgangspunten voor het Pekelder Hoofddiep. 

Vervolgens zal zij een concept visie Pekelder Hoofddiep maken dit voorjaar. Ook daarvoor wordt de omgeving uitgenodigd om hierop te reageren in het voorjaar van 2024. Vervolgens neemt de gemeenteraad hier een besluit over om te komen tot een definitieve visie voor het Pekelder Hoofddiep.  

Aanmelden

Wilt u ook bij de bijeenkomsten zijn en meepraten? Ga dan naar www.pekelsgoud.nl en meld u aan.  

Online meedoen

Binnenkort is het ook mogelijk om online mee te doen via www.pekelsgoud.nl. Via Pekels Goud kunt u reageren op verschillende stellingen en een toelichting geven waarom u iets wel of niet belangrijk vindt.