Vraag en antwoord Molenhof – Opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen

Wat is de invulling van de Molenhof 

De Molenhof biedt op de korte termijn opvang aan Oekraïense vluchtelingen. Voor de verdere toekomst zijn er afspraken gemaakt met Estea, eigenaar van het pand.

Per wanneer verblijven daar vluchtelingen? 

Vanaf begin april wordt de locatie in gebruik genomen. 

Hoeveel personen verblijven daar?

Er is een opvangmogelijkheid voor ongeveer 250 personen. 

Hoelang worden vluchtelingen daar opgevangen? 

De opvang is in eerste instantie tot het einde van dit jaar. Dat kan verlengd worden.

Waarom een locatie in Pekela? 

Via het Rijk en de Veiligheidsregio Groningen is aan alle gemeenten gevraagd om opvanglocaties beschikbaar te stellen.

Wie worden er op deze locatie opgevangen?

Er worden in de Molenhof alleen vluchtelingen vanwege de oorlog in Oekraïne opgevangen.

Wordt de locatie beheerd en is er beveiliging?

Doordeweeks is er overdag een huismeester aanwezig. Als de huismeester er niet is, dan zijn er beveiligers aanwezig (ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend). Daarnaast is er doordeweeks overdag een locatiemanager aanwezig.

Wie is verantwoordelijk voor mogelijke overlast van de bewoners? 

De gemeente Pekela is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. De gemeente is te bereiken via telefoonnummer 0597 617555.

Is het plaatsen van ongeveer 250 personen in dit gebouw wel veilig? Wat doen jullie om de veiligheid te bewaken en wie is verantwoordelijk voor de veiligheid?

De gemeente Pekela zorgt dat het gebouw aan alle veiligheidsnormen voldoet en dient daarbovenop te zorgen dat het gebruik van het pand voor deze doelgroep aan specifieke veiligheidseisen voldoet en is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Het plaatsen van personen in het gebouw is daarmee veilig te noemen.

Er is momenteel woningnood. Waarom kiezen jullie ervoor om vluchtelingen te huisvesten? En niet mensen die al jaren op een woning wachten?

De Molenhof staat sinds 2016 leeg en heeft een zorgbestemming. Het is daarom niet te (ver)huren als reguliere langdurige woonruimte. In de verdere toekomst is Estea, de eigenaar van het pand, voornemens om De Molenhof in te vullen met circa 30 zorgstudio’s in kleinschalige woongroepen, voor mensen met een intensieve zorgvraag. Daarnaast komen er circa 30 2-kamer inleunappartementen die met voorrang worden toegewezen aan Pekelders met een zorgvraag.

Onder welke omstandigheden worden deze personen gehuisvest?

Alle ruimtes in het gebouw worden ingericht met de basismeubelen en gebruikersbenodigdheden zoals pannen, borden en bestek. Vanuit het Rijk is er leefgeld beschikbaar voor boodschappen en andere benodigdheden. Het Rode Kruis stelt bedden beschikbaar.

Kan ik de vluchtelingen helpen door spullen te schenken? 

Op dit moment zijn wij voorzien in ale benodigde spullen. Mochten wij iets nodig hebben, dan melden wij dit via onze Facebookpagina. 

Kunnen we als buurt of bewoners van Pekela iets betekenen? 

Er zijn op dit momenteel veel vragen over initiatieven om Oekraïners te helpen. Wilt u helpen? Of vraagt u zich af wat u kunt doen? Particuliere opvang is mooi maar ook kwetsbaar, kijk daarom eerst op www.refugeehelp.nl.

Kan ik iets betekenen op de opvanglocatie?

Personen die zich als vrijwilliger willen inzetten op de opvanglocatie kunnen zich melden bij StartPeople door een e-mail te sturen naar veendam@startpeople.nl 

Met wie kan ik contact opnemen voor overige vragen? 

De gemeente Pekela organiseert een inloopbijeenkomst voor omwonenden van de Molenhof om overige vragen te stellen. Tevens is er een projectleider vluchtelingen aangesteld, Rein Koopman. Hij is te bereiken via het algemene telefoonnummer 0597-617555.