Nieuws

Nieuws uit de gemeente Pekela.

 • Pekela vraagt inwoners mee te denken over de toekomst

  03 januari 2022

  De gemeente Pekela vraagt inwoners mee te denken over de toekomst van Pekela. Voor elke Pekelder, jong en oud, wil de gemeente Pekela het verschil maken voor de toekomst en weten wat er nodig is en wat de gemeente anders kan doen. Inwoners kunnen meedenken via het digitale platform Pekels Goud, www.pekelsgoud.nl. Daarnaast ontvangen alle huishoudens in Pekela een vragenlijst over de post. De gemeente hoopt in de loop van 2022 de visie voor de toekomst te presenteren.

 • Pekela Geeft Gas! zoekt nieuwe mogelijkheden groengasproductie

  27 december 2021

  De projectgroep “Pekela Geeft Gas!” heeft samen met de gemeente Pekela besloten te stoppen met de samenwerking met technologieleverancier Bareau. De opdracht van Bareau was het mogelijk maken om met de door haar ontwikkelde technologie, zelf groen gas te produceren uit eigen rioolwater. De samenwerking is beëindigd omdat het niet leidde tot het gewenste resultaat. De projectgroep verkent nu andere mogelijkheden voor groengasproductie.

 • Tijdelijke quarantainelocatie asielzoekers in Clockstede Nieuwe Pekela

  14 december 2021
 • Een echte BOCK heeft doppen op

  10 december 2021

  Carbidschieten is in gemeente Pekela een prachtig gebruik tijdens de jaarwisseling. Het zorgt voor veel gezelligheid en plezier. Je houdt het gezellig door vooral veilig te schieten. Je moet goed weten wat je doet als je met gas en vuur aan de slag gaat.

 • Pekela stelt begroting met iets meer ruimte vast

  10 november 2021

  De begroting van de gemeente Pekela is in de raadsvergadering van dinsdag 8 november 2021 vastgesteld. De begroting laat deze keer een kleine plus zien. De uitvoering van bezuinigingen en de iets hogere bijdrage van het Rijk zorgen, na jaren van bezuinigingen, nu voor iets meer financiële ruimte. Het is de laatste begroting uit het partijenakkoord 2018-2022 ‘Meer begrip, meer tolerantie, meer vriendschap'. Dit partijenakkoord is opgesteld door de SP, Samen Voor Pekela en de PvdA. Deze drie partijen vormen samen de coalitie.

 • Raadsvergadering in Pekela, publiek wordt gevraagd om QR code

  09 november 2021

  De raadsvergadering op 9 november 2021 wordt gehouden in de raadszaal in het gemeentehuis in Pekela. De gemeenteraad is van mening dat, wanneer dat mogelijk is, raadsvergaderingen moeten plaatsvinden in Pekela. Publiek is welkom maar wordt gevraagd om een QR code te tonen omdat de ruimte in de raadzaal beperkt is. Gemeenteraadsleden hebben als volksvertegenwoordigers vanwege hun mandaat altijd toegang tot de vergadering maar tonen uit solidariteit ook hun QR code. De vergadering start om 19:00 uur.

 • Pekelder bruggen vergen groot onderhoud

  04 november 2021

  De bruggen in Pekela zijn toe aan groot onderhoud. Er is een grondige inspectie uitgevoerd nadat er eerder dit jaar een drietal bruggen niet meer kon worden bediend doordat deze of technisch defect zijn of het vanuit veiligheid niet verantwoord is om deze te bedienen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad gevraagd na te denken over de wijze van onderhoud voor de toekomst en de daar bijhorende kosten. Het voorstel van het college is om het aantal bruggen terug te brengen van 34 naar circa 13 bruggen. Dit voorstel wordt in de raadsvergadering van 14 december 2021 door de gemeenteraad besproken.

 • Energieloket in een ander jasje

  06 oktober 2021

  Op 1 oktober 2021 is het Energieloket vernieuwd. Het energieloket helpt inwoners van Pekela bij het beantwoorden van vragen rondom energiezuinig wonen.

 • Samenwerken aan een gezonde leefstijl met De Gecombineerde Leefstijl Interventie

  06 oktober 2021

  De gemeente Pekela en zorgverzekeraar Menzis werken samen om inwoners te begeleiden naar een gezondere leefstijl. Inwoners kunnen gebruik maken van een programma “de Gecombineerde Leefstijl Interventie” (GLI). Het gaat in dit programma om een algehele gezondere leefstijl voor mensen met overgewicht met de focus op bewustwording van de nieuwe leefstijl, het bewegen en het volhouden op de langere termijn.

 • Open Monumentendag 2021

  09 september 2021

  In het weekend van 11 en 12 september zijn er in heel Nederland meer dan vierduizend prachtige monumenten gratis toegankelijk voor iedereen.