Nieuws

Nieuws uit de gemeente Pekela.

 • Gemeente Pekela trapt NK Tegelwippen af met inrichting Kooistralocatie

  05 juni 2023

  Het jaarlijkse NK Tegelwippen is begonnen. Tot en met 31 oktober 2023 gaat de gemeente Pekela de strijd aan met 150 Nederlandse gemeenten om Nederlandse tuinen klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te bevorderen.

 • Pekela wil inzetten op meer gezonde jaren

  17 mei 2023

  De gemeente Pekela zet in op meer gezonde jaren in Pekela met de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2023-2028. De nota beschrijft de grootste gezondheidsuitdagingen- en speerpunten voor de komende jaren. Op dit moment zijn de gezondheidscijfers in Pekela zorgelijk. Met het gezondheidsbeleid wil de gemeente stappen zetten om te zorgen voor meer gezonde jaren voor inwoners van Pekela. De Nota Lokaal Gezondheidsbeleid wordt 30 mei 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • Openingstijden gemeentehuis tijdens de komende feestdagen

  26 april 2023
 • Expositie Oekraïense kunstwerken in hal gemeentehuis

  17 mei 2023

  Tot tenminste 15 augustus 2023 exposeren Oekraïense kunstenaressen uit de Molenhof verschillende werken in de hal van het gemeentehuis van Pekela.

 • Pekela op weg naar een nieuwe Groen- en Watervisie

  26 april 2023

  De gemeente Pekela is bezig met het opstellen van een nieuwe Groen- en Watervisie en wil haar inwoners graag de mogelijkheid geven om mee te denken. Hoe moeten we omgaan met het veranderende klimaat? In hoeverre draagt het groen en het water bij aan de woonomgeving? Samen met de inwoners wil de gemeente een Pekelder visie realiseren op het openbaar groen.

 • Burgemeester Jaap Kuin reikt lintje uit aan vier Pekelders

  25 april 2023

  Op woensdag 26 april 2023 heeft burgemeester Jaap Kuin een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan vier decorandi. Het gaat om de heer Horlings, mevrouw Wageman-Pijper, de heer Wieske en mevrouw Wageman-Kuiper.

 • Vervanging deel openbare verlichting Oude Pekela

  20 april 2023

  Sinds deze week wordt er in Oude Pekela gewerkt aan de openbare verlichting. Er worden nieuwe lichtmasten geplaatst en er worden lichtmasten vervangen en gerepareerd.

 • Pekela helpt huiseigenaren verduurzamen

  18 april 2023

  De gemeente Pekela wil huiseigenaren helpen verduurzamen. Dat kan door de woning goed te isoleren. Met een positief effect op de energierekening. De gemeente biedt een gratis Quickscan aan waarmee binnen 2,5 uur duidelijk is welke isolatiemaatregelen interessant zijn voor de woning. De huiseigenaren ontvangen een bespaarrapport en kunnen geholpen worden bij het aanvragen van offertes en subsidies voor verduurzaming.

 • Wethouders Pekela bezoeken Open Huis Taalhuis Pekela

  18 april 2023

  Op dinsdag 18 april 2023 hebben de wethouders van de gemeente Pekela het Open Huis van Taalhuis Pekela bezocht. Wethouder Ellen van Klaveren overhandigde namens hen een boeket bloemen aan de vrijwilligers als dank voor hun grote vrijwillige inzet voor het Taalhuis.

 • Gemeente Pekela komt maatschappelijke sport- en cultuurorganisaties tegemoet bij gestegen energiekosten

  30 maart 2023

  De gemeente Pekela heeft een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld, bedoeld voor maatschappelijke organisaties actief in de sport- en cultuursector die door de sterk gestegen energiekosten moeite hebben de energierekening te betalen.