Gladheid

In de winterperiode zet de gemeente in op sneeuw- en gladheidbestrijding. Tijdens ijzel, sneeuwval of vorst worden er maatregelen getroffen. Zowel actief als preventief om de weggebruiker op een zo veilig mogelijke manier gebruik te laten maken van de weg. Echter: bij extreme weersomstandigheden blijft het risico van het deelnemen aan het verkeer primair voor de weggebruiker.

Strooien

De gemeente Pekela probeert zoveel mogelijk het opvriezen van natte weggedeelten te voorkomen. Dit door te strooien voordat het gaat sneeuwen en ijzelen. Als het glad wordt of kan worden de hoofdwegen, busroutes, de wijkontsluitende wegen, fietspaden, bruggen en het centrumgebied gestrooid. Het uitgangspunt daarbij is dat iedereen binnen een redelijke afstand een bestrooide weg kan bereiken.

Strooiroutes

Een overzicht van de strooiroutes in de gemeente Pekela: Strooiroutes 2021 - 2022

Geen gladheidsbestrijding in woonstraten

In principe wordt niet aan gladheidbestrijding in de woonstraten gedaan. Dit vanwege:

 • Het bestrijden van de gladheid op de wegen is alleen effectief bij intensief weggebruik. Daarom wordt er in de woonstraten spaarzaam omgegaan met het strooien. De weggebruiker dient daar dus altijd rekening te houden met mogelijk gladde weggedeelten en het rijgedrag daarop aan te passen. 
 • Geparkeerde auto's maken het haast onmogelijk om te strooien en/of sneeuw te ruimen. 
 • Het strooizout brengt schade toe aan het milieu; de gemeente wil deze schadelijke invloed op het milieu zoveel mogelijk beperken

Inzet personeel en voertuigen

Voor de gladheidbestrijding heeft de gemeente 24 uur per dag, zeven dagen per week mensen en auto's klaar staan. Zij rukken uit als er gladheid wordt verwacht. Voor haar strooiacties zet de gemeente een drietal strooi-eenheden in, waarop of waaraan een sneeuwploeg en zoutstrooier zijn bevestigd. Als er veel sneeuw geruimd moet worden, wordt nog eens een extra voertuigen ingezet. Wij verzoeken u in smalle straten waar normaal gesproken gestrooid wordt om in geval van sneeuwval uw auto zo te parkeren dat er ruimte ontstaat voor ons materieel.

 • De strooiroutes staan aangegeven in het strooischema.

  Lees verder
 • Ja, uw afval wordt gewoon opgehaald. Ligt er te veel sneeuw of is het te glad? Dan kijken we of we het afval op een andere manier kunnen ophalen.

  Lees verder
 • Strooien kost veel tijd. En strooizout werkt alleen goed als er veel op een straat of fietspad gereden wordt. We strooien daarom op de straten die het drukst zijn. Ook is het strooizout slecht voor het milieu.

  Lees verder