Carbid schieten

Carbid schieten is een oud en nieuw traditie. Omdat het erg gevaarlijk is, zijn er regels voor. Wilt u carbid schieten? U doet voor 1 december melding bij de gemeente.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden:

 • Carbid schieten mag alleen tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur.
 • U mag niet schieten met harde materialen, zoals metalen deksels van een melkbus. Gebruik bijvoorbeeld een voetbal.
 • Gebruik acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) e nwater of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
 • U heeft tot 14 dagen voorafgaand aan de datum van het carbidschieten melding gedaan bij de gemeente.
  • Bij de melding is een schriftelijke toestemming toegevoegd van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt en een kaart/plattegrond waarop de betreffende locatie is ingetekend.
 • Er zijn maximaal vier personen aanwezig die carbid schieten, waaronder een meerderjarige bewoner van de betreffende woning die ervoor zorg draagt dat deze voorwaarden worden nageleefd.
 • Carbid schieten mag alleen:
  • op een afstand van tenminste 75 meter van woningen;
  • op een afstand van tenminste 300 meter van medische instellingen en zorginstellingen;
  • op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren.
 • Het vrijeschootsveld is minimaal 75 meter en hierin liggen geen verharde openbare wegen of paden.
 • Er is sprake van een zekere mate van verlichting.
 • Er wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen.
 • De melkbus(sen) waarmee wordt geschoten mogen niet worden afgesloten door middel van een deksel.

Meer informatie: artikel 2:73a van de APV van de gemeente Pekela.

Bijzonderheden

Als u carbid en water mengt krijgt u een gasmengsel dat snel kan ontploffen. Dit mag niet zomaar in Nederland. Ook andere stoffen die hierop lijken mag u niet zomaar laten exploderen.

Wetten

Aanpak

Wilt u toestemming vragen om met oud en nieuw carbid te schieten? Doe dan voor 1 december een melding bij de gemeente. Zonder een melding bij de gemeente is carbidschieten niet toegestaan.

Doe de melding online:

Melding carbidschieten

 • Lees de voorwaarden goed door
 • Houd uw DigiD bij de hand
 • Vul het formulier volledig in

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.