Carbidschieten

Carbid schieten is een oud en nieuw traditie. Omdat het erg gevaarlijk is, zijn er regels voor. Wilt u carbid schieten? Vraag dan voor 10 december een ontheffing aan bij de gemeente.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden:

Algemeen

 • Het is verboden op een zodanige wijze met carbid te schieten dat het gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan veroorzaken.

Tijdvak en maximale inhoud carbidbussen

 • Carbidschieten is alleen toegestaan op 31 december (oudejaarsdag) tussen 10.00 uur tot 18.00 uur;
 • De bussen waarmee mag worden geschoten hebben een maximale inhoud van 60 liter per bus.

Personen die carbidschieten

 • Degene die carbidschieten mogen in koppels van twee personen per carbidbus schieten; tenminste één persoon dient de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt;
 • Beide personen dienen gehoorbescherming en een vuurwerkbril te dragen;
 • Personen die als toeschouwer aanwezig zijn dienen op veilige afstand te staan;
 • Degene die met carbid schiet of daarbij behulpzaam is, mag niet onder invloed van alcohol of drugs zijn.

Afstanden

 • Het vrije schootsveld bedraagt minimaal 75 meter en hierin mogen geen verharde openbare wegen of paden liggen;
 • De afstand tot omliggende gebouwen is minimaal 100 meter;
 • De richting waarin wordt geschoten dient tegengesteld te zijn aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen.

Plaats en wijze van schieten

 • Carbidschieten is alleen toegestaan op een particulier erf (geen openbaar gebied);
 • Het terrein moet voldoende veilig zijn ingericht, dit houdt in dat er voldoende verlichting en afzettingen voor het publiek aanwezig is;
 • Het gebruik van deksels is verboden. Het schieten dient alleen te gebeuren met kunststof ballen.

Meer informatie: artikel 2:73a van de APV van de gemeente Pekela.

Bijzonderheden

Als u carbid en water mengt krijgt u een gasmengsel dat snel kan ontploffen. Dit mag niet zomaar in Nederland. Ook andere stoffen die hierop lijken mag u niet zomaar laten exploderen.

Wetten

Aanpak

Wilt u toestemming vragen om met oud en nieuw carbid te schieten? Vraag dan voor 10 december een ontheffing aan bij de gemeente. Zonder ontheffing bij de gemeente is carbidschieten niet toegestaan.

Doe de aanvraag online:

Ontheffing carbidschieten

 • Lees de voorwaarden goed door
 • Houd uw DigiD bij de hand
 • Vul het formulier volledig in
 • Lever een tekening aan van de locatie

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.