Pekelders komen in aanmerking voor ruimhartige subsidieregeling woningisolatie

In het kader van 'Nij Begun' - een langjarige aanpak van het kabinet als een soort van ereschuld aan de provincie Groningen - komt het rijk met een gunstige subsidieregeling voor isolatie van uw woning. Voor deze regeling, die begin volgend jaar ingaat, is in totaal 1,65 miljard euro beschikbaar.

Ook in Pekela kunt u meeprofiteren van deze maatregel die bedoeld is als stap naar een aardgasvrije toekomst. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 25 april 2023 en loopt door tot en met 31 december 2035. Vanaf het eerste kwartaal van 2025 kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor investeringen in isolatie- en ventilatiemaatregelen. Alle noodzakelijke maatregelen tot de standaard voor woningisolatie vallen onder deze aanpak. Een goed geïsoleerde en geventileerde woning zorgt voor comfortabel en energiezuinig wonen, wat zorgt voor een lagere energierekening en het gaat energiearmoede tegen. 

Voor wie geldt deze regeling?  

  • Pekelders met een inkomen tot 140% van het wettelijk minimumloon krijgen 100% vergoed tot een maximaal investeringsbedrag van 40.000 euro. Dit is inclusief de al bestaande landelijke ISDE-subsidie. Ook hier geldt dat de hoogte van het bedrag per woning afhankelijk is van de kenmerken van de woning en de mate van isolatie
  • Inwoners van Pekela krijgen 50% subsidie voor isolatiemaatregelen tot een maximumbedrag van 20.000 euro (de helft van het maximumbedrag van 40.000 euro). Dit is inclusief de al bestaande landelijke zogeheten ISDE-subsidie. Dit is ongeveer het dubbele van wat inwoners in de rest van Nederland ontvangen. De hoogte van het bedrag per woning is afhankelijk van de kenmerken van de woning en de mate van benodigde isolatie.
  • Voor woningeigenaren die de resterende 50% niet zelf kunnen financieren, biedt het Nationaal Warmtefonds de mogelijkheid tot voorfinanciering, waarbij deze bijdrage vanuit de maandelijkse energiebesparing kan worden terugbetaald.

Huurwoningen
Voor de isolatie van huurwoningen in Groningen en Noord-Drenthe dus ook in Pekela is een bedrag van in totaal 200 miljoen euro beschikbaar gesteld aan woningcorporaties. Er is afgesproken dat deze maatregelen niet leiden tot hogere huren, waardoor huurders profiteren van lagere energiekosten.

‘Warme jas’
Met isolatie geef je je huis zogezegd een ‘warme jas’. Voorbeelden zijn het isoleren van dak, muren en vloer met isolatiemateriaal, voor ramen is er isolerend glas te koop en door naden en kieren te dichten wordt het ook aangenamer in huis. Extra isolatie betekent ook extra aandacht voor ventilatie.
Alle beschikbare informatie over de isolatie-aanpak staat op onderstaande websites: