Pekela krijgt andere manier van afvalinzameling / Pekela heeft hulp inwoners nodig bij inzameling PMD

In januari 2025 verandert het afvalbeleid van de gemeente Pekela en gaan we werken met een nascheidingssysteem. De komende maanden houden we onze inwoners hiervan op de hoogte. Totdat we overgaan naar het nieuwe nascheidingssysteem in 2025 vragen we onze inwoners om hulp bij de inzameling van het PMD-afval.

Het gebeurt nu vaak dat zwarte (niet doorzichtige) zakken, te goeder trouw, in de oranje PMD-container worden gegooid. Dat geeft problemen bij de inzameling. De afvalverwerker wil graag met het oog kunnen controleren of er restafval in de zakken zit. En dat kan niet bij zwarte zakken. 

Gratis doorzichtige zakken

Om de kosten voor onze inwoners te drukken gaat de gemeente een handje helpen. Pekelders kunnen vanaf maandag 29 januari 2024 gratis doorzichtige zakken ophalen, maximaal twee bundels per persoon per keer. Dit kan bij het gemeentehuis, de Binding, De Aanpakkers, de Riggel, de Spil en de Kiepe.

Waarom doorzichtige zakken

Als het PMD-afval in zwarte zakken wordt aangeleverd, keurt de afvalverwerker de PMD-afvalvracht af en gaat het naar de duurdere verwerking van restafval. Dit is niet alleen minder duurzaam, maar kost de gemeente op jaarbasis tienduizenden euro’s. Uiteindelijk voelen de inwoners dat zelf ook in de portemonnee. 

Wat kan er in de PMD-container?

PMD staat voor plastic, metaal en drankkartons. De PMD-container is bestemd voor verpakkingen, met name verpakkingen van etenswaren en schoonmaakmiddelen. Op www.pekela.nl is alle informatie te vinden over wat in de PMD-container kan worden gegooid. Daarnaast staat deze informatie op www.mijnAfvalwijzer.nl