Groninger gemeenten verlengen afspraak met ministerie over opvang van vluchtelingen

De tien Groninger gemeenten hebben de afspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de opvang van vluchtelingen in de provincie met twee jaar verlengd. Dit gebeurt vanuit de provinciale regietafel migratie (PRT). De huidige bestuursovereenkomst gold voor 2023 en 2024 en daaropvolgend zijn er afspraken gemaakt voor 2025 en 2026. Op basis van de totale verwachte landelijke opgave voor de opvang van vluchtelingen neemt de regio Groningen de twee jaar 8469 opvangplekken voor haar rekening.

Deze nieuwe overeenkomst gaat over de opvang van asielzoekers, alleenstaande minderjarige vluchtelingen, Oekraïense vluchtelingen en flexibele opvang statushouders. Ook zijn er afspraken gemaakt over zorg en onderwijs voor de vluchtelingen en openbare orde en veiligheid rondom de opvanglocaties. Het doel van deze overeenkomst is dat erover en weer duidelijkheid is over de opgave waar iedereen voor staat.

Enkele belangrijke punten uit de nieuwe afspraken zijn:

  • Bijgewerkte aantallen opvangplaatsen die elke gemeente beschikbaar stelt.
  • Een nieuwe nachtopvangregeling waarbij meerdere gemeenten samen met Drentse gemeenten zorgen voor nachtopvang om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.
  • Een evaluatie van de pilot voor onderwijs, waaruit nieuwe actiepunten komen.
  • Voortzetting van de proef met een flexibele poule van BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren) die inzetbaar is in de hele provincie.
  • De bouw van flexwoningen voor vluchtelingen en statushouders, gefinancierd uit specifieke regelingen.

 Met deze nieuwe afspraken is de opvang van vluchtelingen in Groningen tot eind 2026 goed geregeld.

Bekijk de bestuursovereenkomst_2025-2026_Getekend.pdf (provinciegroningen.nl)