Gemeentearchief

Stamboomonderzoek (genealogie)
Het gemeentelijk archief voor stamboomonderzoek (persoonsarchief en inwonerregistratie) kunt u in het gemeentehuis zelf raadplegen. Dit archief omvat enerzijds gegevens omtrent de Burgerlijke stand (geboorten, huwelijken en overlijden) en anderzijds gegevens omtrent de bevolkingsregistratie. Van beide onderdelen zijn uiteraard ook de klappers te raadplegen. Bij een eerste bezoek c.q. een eerste kennismaking met het gemeentearchief zult u wegwijs worden gemaakt.

De volgende gegevens zijn openbaar en raadpleegbaar


Burgerlijke stand vanaf 1811:

  • registers van geboorten, ouder dan 100 jaar
  • registers van overlijden ouder dan 50 jaar
  • registers van huwelijk/echtscheiding ouder dan 75 jaar

Bevolkingsregistratie vanaf 1850 t/m 1920
Gezinskaarten vanaf 1920 t/m 1939

Openbare akten burgerlijke stand van de gemeente Pekela kunnen ook op de website www.allegroningers.nl bekeken worden en een kopie is hier te bestellen.

Het zakenarchief


Op 1 januari 1990 zijn de gemeente Oude en Nieuwe Pekela samengevoegd tot een gemeente in het kader van de herindeling van de gemeenten in de provincie Groningen.
Het zakenarchief van de gemeente Pekela herbergt stukken vanaf 1644 en wordt ontsloten middels inventarissen. De opbouw is als volgt:

  • inventaris Nieuwe Pekela periode 1811-1914
  • inventaris Nieuwe Pekela periode 1915-1989
  • inventaris Oude Pekela 1811-1989 

Deze inventarissen kunt u terugvinden op de website www.groningerarchiefnet.nl

In het zakenarchief zijn onder andere de volgende zaken te vinden: notulen van vergaderingen van de raad en het college van burgemeester en wethouders, registers van militie, registers van patenten, monsterrollen, gegevens van burgemeester/wethouders en raadsleden en onderwijs/scholen.

Daarnaast is er een collectie foto’s en ansichtkaarten van Pekela en omgeving, zowel uit het heden als het verleden. Deze collectie foto’s zijn geplaatst op de website www.beeldbankgroningen.nl Het nabestellen van een digitale foto kunt u regelen via deze site. De kosten hiervoor zijn € 6,85. 

Kosten
 

Het is toegestaan om kopieën te maken met een digitale camera om zo de kosten te beperken.

Zelfstandig onderzoek is kosteloos. Voor ambtelijke ondersteuning of afhandeling van een schriftelijk verzoek gelden de volgende tarieven:

  • Per kwartier, ongeacht het resultaat € 33,55

Kopieën uit bovengenoemde perioden kunnen ook met de printer van de gemeente worden vervaardigd. 

De kosten hiervan bedragen:

A4 pagina        € 0,90 per kopie
A3 pagina        € 1,60 per kopie
A0 tekening     €14,20 per kopie (aangezien deze tekeningen op een speciale plotter geprint/gescand moeten worden is het niet mogelijk om de A0 tekening direct mee te krijgen) 

Het archief is voor u geopend na het maken van een telefonische afspraak (tel. 0597-61755 of een afspraak per mail via info@pekela.nl)

Het bezoekadres van de gemeente Pekela is:

Raadhuislaan 8
9665 JD Oude Pekela