Gemeentearchief

Het gemeentelijk archief voor stamboomonderzoek (persoonsarchief en inwonersregistratie) is op microfilm gezet.

U kunt deze gegevens in het gemeentehuis met behulp van een viewer zelf raadplegen. Dit archief omvat enerzijds gegevens omtrent de Burgerlijke stand (geboorten, huwelijken en overlijden) en anderzijds gegevens omtrent de bevolkingsregistratie. Van beide onderdelen zijn uiteraard ook de klappers verfilmd. Bij een eerste bezoek ofwel een eerste kennismaking met deze methode zult u wegwijs worden gemaakt in het systeem.

De volgende gegevens zijn raadpleegbaar:

 • Burgerlijke stand vanaf 1811 tot en met 1922
 • Bevolkingsregistratie vanaf 1850 tot en met 1920
 • Gezinskaarten vanaf 1921 tot en met 1940

Openbare akten burgerlijke stand van de gemeente Pekela kunt u ook bekijken op Alle Groningers, een website van de Groninger Archieven.

Bezoekersregistratie en bezoekersreglement

De eerste keer dat u komt vult u onze bezoekersregistratiekaart in en krijgt u een kopie van het bezoekersreglement.

Het zakenarchief

Op 1 januari 1990 zijn de gemeente Oude en Nieuwe Pekela samengevoegd tot een gemeente in het kader van de herindeling van de gemeenten in de provincie Groningen.
Het zakenarchief van de gemeente Pekela herbergt stukken vanaf 1644 en wordt ontsloten middels inventarissen. De opbouw is als volgt:

 • Inventaris Nieuwe Pekela periode 1811 -1914
 • Inventaris Nieuwe Pekela periode 1915 -1989
 • Inventaris Oude Pekela 1811 -1989

Deze inventarissen kunt u ook bekijken op Groninger Archiefnet.

In het zakenarchief zijn onder andere de volgende zaken te vinden:

 • notulen van vergaderingen van de raad en het college van burgemeester en wethouders
 • registers van militie
 • registers van patenten
 • monsterrollen
 • gegevens van burgemeester, wethouders en raadsleden
 • onderwijs en scholen

Het is handig om vooraf even contact op te nemen wanneer u iets zoekt uit het zakenarchief, dan kunnen we alvast vooronderzoek verrichten.

U kunt gebruik maken van de bibliotheek, hierin zijn boeken zijn te vinden over Pekela en haar directe omgeving.

Daarnaast is er een collectie foto’s en ansichtkaarten van Pekela en omgeving, zowel uit het heden als het verleden. Deze collectie foto’s worden ter zijner tijd geplaatst op de website van Beeldbank Groningen.

Het nabestellen van een digitale foto (per email of afdruk) kost € 4,20.

Kosten

Zelfstandig onderzoek is kosteloos. Voor ambtelijke ondersteuning of afhandeling van een schriftelijk verzoek gelden de volgende tarieven:

 • per kwartier, ongeacht het resultaat € 31,20 (prijzen 2021)

Kopieën uit bovengenoemde perioden kunnen met de printer zelf worden vervaardigd.

De kosten hiervan bedragen:

 • A4 pagina € 0,50 per kopie
 • A3 pagina € 0,90 per kopie
 • A0 tekening € 8,85 per kopie (aangezien de tekeningen in Veendam geprint moeten worden is het niet mogelijk om de A0 tekening direct mee te krijgen)

Het is toegestaan om kopieën te maken met een digitale camera om zo de kosten te beperken.

Het archief is voor u geopend na het maken van een telefonische afspraak. U kunt bellen tijdens kantooruren voor het maken van een afspraak via telefoonnummer: 0597 617555.