Takkenroute 2024

Van maandag 11 maart tot en met vrijdag 15 maart 2024 wordt er weer een takkenroute gereden. De periode is dan aangebroken dat tuinen klaar worden gemaakt voor de lente. Dit levert snoeiafval op. U moet zich hiervoor aanmelden. Dat kan tot en met donderdag 7 maart 2024.

We rijden een inzamelroute voor takken. Wilt u uw grof snoeiafval laten ophalen? Meld u aan, dan komen we langs op de inzameldag.

Wanneer

Van maandag 11 maart tot en met vrijdag 15 maart 2024 rijden we de inzamelroute voor takken. U kunt zich uiterlijk tot en met donderdag 7 maart 2024 telefonisch opgeven via 0597 617555.

Grof snoeimateriaal

De takkenroute is bedoeld voor het grof snoeimateriaal. Klein materiaal kan worden aangeboden in de groene container en groter materiaal kan gratis naar het afvalbrengstation worden gebracht.

Spelregels voor het aanbieden

•    Maximaal 5 m3 aanbieden
•    Uitsluitend aanbieden voor de eigen woning aan de openbare weg. Het creëren van verzamelplaatsen is niet toegestaan.
•    Alleen losse takken (snoeihout) van minimaal 2 cm tot maximaal 12 cm doorsnede worden meegenomen.
•    Graag alle dikke einden van de takken dezelfde kant uit.
•    De takken los neerleggen (niet bundelen, geen touw, spijkers of iets dergelijks).
•    Op de dag van de route graag uw snoeiafval vanaf 7.30 uur langs de weg aanbieden.

Dit mag u niet aanbieden:

•    Geen stronken, kluiten, complete bomen, struiken of ander groot materiaal.
•    Snoeimateriaal van coniferen, dennen, sparren, lariksen en dergelijke mag niet worden aangeboden (i.v.m. schimmelvorming). Dit materiaal wordt niet meegenomen en moet men zelf afvoeren naar het brengstation.
•    Geen heggenknipsel of ander klein materiaal.

Melding

De takken laten ophalen? Meld dit bij de gemeente. U kunt zich uiterlijk tot en met donderdag 7 maart 2024 telefonisch opgeven via 0597 617555.