‘WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!’ Er zijn diverse bedrijven met deze slogan actief. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

Vraag

‘WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!’ Er zijn diverse bedrijven met deze slogan actief. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

Antwoord

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand vastgesteld. Bent u het niet eens met de waarde? Bel ons dan eerst. Een telefoongesprek kan namelijk meer inzicht en duidelijkheid geven. We vinden het belangrijk dat de WOZ-waarde klopt; we hebben geen belang bij een te hoog vastgestelde WOZ-waarde.

Toelichting

Bezwaar maken

De gemeente werkt al een aantal jaar met de telefonische bezwarenafhandeling. Als het nodig is zal een taxateur uw object bezoeken. Mocht uit onderzoek blijken dat de waarde te hoog is vastgesteld, zullen wij deze ambtshalve aanpassen. Gratis!

Komt u er met de gemeente niet uit, dan is het verstandig om formeel bezwaar te maken. Het bezwaarschrift moet zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bij de gemeente binnen zijn. Bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er maar heel zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. Dat is prettig, want als dergelijke bureaus zeggen dat ze gratis zijn, klopt dat niet helemaal. Hoe zit dat?

No-cure no-pay bedrijf leidt tot hogere OZB in de toekomst


Als het bezwaarschrift gegrond is, kan de gemeente wettelijk verplicht zijn om een onkostenvergoeding uit te betalen. Als u een bedrijf namens u bezwaar laat maken, machtigt u dit bedrijf om de onkostenvergoeding te incasseren die de gemeente bij gegrondverklaring moet uitbetalen. Die onkostenvergoeding is genormeerd en zo hoog dat de no-cure no-pay bedrijven ervan kunnen bestaan. Hun boterham is dus de onkostenvergoeding die de gemeente aan hen moet uitbetalen omdat u het bedrijf heeft ingeschakeld. De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit uiteindelijk weer moeten verrekenen in de tarieven. Uiteindelijk betaalt u dus wel een prijs voor het bedrijf dat u inhuurt. Dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken is altijd gratis.

Heeft u nog vragen?
Bel dan met de gemeente via 0597 617555 of maak een afspraak.

Zie ook deze producten