Hoe kan ik bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen of de WOZ-waarde?

Vraag

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen of de WOZ-waarde?

Antwoord

Als u het niet eens bent met de aan u opgelegde aanslag of met de WOZ-waarde, dan kunt u direct, telefonisch contact opnemen met de gemeente. Op deze manier kan uw bezwaar snel en informeel worden afgehandeld. U kunt de gemeente bereiken op het telefoonnummer 0597 617555.

U kunt ook formeel bezwaar maken, dat kan online:

Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

Bezwaarschrift WOZ-beschikking indienen


Afhandeling WOZ bezwaren

Volgens wettelijke regels dient een WOZ bezwaarschrift uiterlijk 31 december 2023 afgehandeld te zijn. Als gevolg van de grote hoeveelheid ingediende bezwaarschriften en dat er daardoor meer inzet was vereist dan we hadden kunnen voorzien, zijn niet alle uitspraken op de bezwaarschriften tijdig afgehandeld. Daarom zijn er aan de betrokken belanghebbenden en NCNP-bureaus ‘Verdagingsbrieven’ verzonden waarin we kenbaar maken dat de termijn waarin de uitspraak op de gemaakte WOZ bezwaren volgt, wordt verlengd tot medio februari 2024.

Zie ook deze producten