Hoe kan ik bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen of de WOZ-waarde?

Vraag

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen of de WOZ-waarde?

Antwoord

Als u het niet eens bent met de aan u opgelegde aanslag of met de WOZ-waarde, dan kunt u direct, telefonisch contact opnemen met de gemeente. Op deze manier kan uw bezwaar snel en informeel worden afgehandeld. U kunt de gemeente bereiken op het telefoonnummer 0597 617555.

U kunt ook formeel bezwaar maken, dat kan online:

Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

Bezwaarschrift WOZ-beschikking indienen

Zie ook deze producten