Verandert de hoogte van de WOZ-waarde van mijn niet-woning door het coronavirus?

Vraag

Verandert de hoogte van de WOZ-waarde van mijn niet-woning door het coronavirus?

Antwoord

De WOZ-waarde wordt jaarlijks bepaald naar de staat die een onroerende zaak heeft op de waardepeildatum (1 januari van het vorige belastingjaar). Hieruit volgt dat corona in beginsel geen effect heeft op de WOZ-waarde voor belastingjaar 2021 omdat op de waardepeildatum 01-01-2020 nog geen sprake was van corona in Nederland.

Maar artikel 18, lid 3 van de wet WOZ schrijft voor dat kan worden afgeweken van de waardepeildatum als een onroerende zaak in het belastingjaar voorafgaande aan het begin van het begin van het belastingjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld onder andere een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor de onroerende zaak geldende bijzonder omstandigheid. In dit geval wordt de toestandspeildatum (01-01-2021) gehanteerd. Een bijzondere omstandigheid ontstaat echter niet zomaar. Het instorten van de woningmarkt in 2008 was bijvoorbeeld niet aan te merken als bijzondere omstandigheid, omdat het niet voor een specifieke (groep van) onroerende zaken gold, maar voor heel Nederland.

Maatregelen genomen tegen het coronavirus, die zorgen voor een gebruiksbeperking van onroerende zaken, leiden dan ook niet automatisch tot een bijzondere omstandigheid. Er zijn een beperkt aantal maatregelen die wel leiden tot een bijzondere omstandigheid. Maar ook deze maatregelen leiden niet automatisch tot een lagere WOZ-waarde. Subjectieve elementen, zoals de economische gezondheid van een onderneming zijn niet relevant voor de WOZ-waarde van een onroerende zaak. Dus verandert er alleen in heel specifieke en uitzonderlijke gevallen iets aan de hoogte van de WOZ-waarde van uw niet-woning.

Wilt u naar aanleiding van bovenstaande meer weten over wanneer corona wel invloed zou kunnen hebben op de WOZ-waarde van uw onroerende zaak? Lees hierover op de website van de Waarderingskamer.

Vermoed u dat u voor een verlaging van de WOZ-waarde in aanmerking komt? Neem dan contact op met de gemeente via het telefoonnummer: 0597 617555.

Zie ook deze producten