WOZ-gegevens openbaar

Dit item is verlopen op 12-06-2017.

De Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ) is een centraal loket waar iedereen de WOZ-gegevens van alle Nederlandse gemeenten kan inzien.

Deze waarden zijn nu openbaar. Dat is makkelijk voor de grote afnemers van WOZ-gegevens, zoals de Belastingdienst en CBS. Bij de aansluiting op LV WOZ moet een gemeente slagen voor de aansluittoets van de Waarderingskamer. Pekela is geslaagd voor deze toets.

Voordelen voor inwoners

Met het Loket voor openbare WOZ-waarden krijgt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van de eigen woning te vergelijken met die van woningen in de omgeving. U krijgt zo beter inzicht in de manier waarop verschillen tussen de woningen ook door de gemeente zijn vertaald in verschillen in de WOZ-waarde.

Voordelen voor gemeenten

  • Actuele gegevens (Mutaties van WOZ-waarden worden wekelijks bijgewerkt);
  • Gemeenten zijn na aansluiting op de LV WOZ af van de periodieke gegevensleveringen aan de huidige afnemers zoals de Belastingdienst (voor Invullen Aangifte), de waterschappen (heffing van waterschapsbelasting) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (statistische rapportages en het bepalen van belastingcapaciteit);
  • De LV WOZ maakt (her)gebruik van de standaarden en voorzieningen die binnen het stelsel van basisregistraties ontwikkeld zijn.

Om de waarden te kunnen raadplegen gaat u naar de website.