Stormschade en aansprakelijkheid

Dit item is verlopen op 17-01-2018.

De storm op woensdag 3 januari 2018 heeft op veel plaatsen schade veroorzaakt door omvallende bomen en afgerukte takken.

Schade door bomen of takken
Heeft u schade door een omgevallen boom of een afgewaaide tak? Dan kunt u dit melden bij uw eigen verzekeraar omdat de schade is ontstaan aan een eigendom van u. Dit geldt voor bomen in uw eigen tuin en voor bomen die eigendom zijn van de gemeente.

Omvallende boom op de weg

Ligt er een boom op een openbare weg, fietspad of op de stoep? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. De gemeente zorgt er voor dat alle openbare wegen en paden begaanbaar blijven.
 

Aansprakelijkheid

De gemeente is in veel gevallen boomeigenaar. Dat betekent niet dat de gemeente ook aansprakelijk is voor de schade die door omgewaaide bomen of vallende takken is veroorzaakt. De gemeente is alleen aansprakelijk als u aan kunt tonen dat de gemeente de 'op haar rustende zorgplicht' heeft verzaakt.

Deze 'op haar rustende zorgplicht' is het periodiek verplicht controleren van de bomen die eigendom zijn van de gemeente. Daarbij horen ook de eventuele noodzakelijke maatregelen die de gemeente moet treffen als de bomen in slechte staat verkeren.