Register Sociale Hygiëne

Dit item is verlopen op 31-10-2017.

(Para)commerciële instellingen opgelet! Er wordt geen drank- en horecavergunning meer verstrekt zonder inschrijving in het Register Sociale Hygiëne.

Om een drankverstrekkend horecabedrijf te zijn, is het SVH Diploma Sociale Hygiëne essentieel, want zonder dit diploma, wordt geen Drank- en Horecavergunning afgegeven. Er werken echter mensen in horecabedrijven, commercieel of para-commercieel, met diploma's die door een wetswijziging in 2015 zijn vervallen. SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) biedt deze medewerkers en ondernemers de mogelijkheid om hun oude diploma om te zetten in het huidige diploma SVH Sociale Hygiëne. Dat kan alleen met de juiste bewijsstukken en tot 1 mei 2018, aangezien tot die datum een overgangsperiode geldt.

Op de www.svh.nl/nieuws/wijzigingsocialehygiene staat meer informatie m.b.t. de procedure en onder welke voorwaarden bepaalde oude diploma's in aanmerking komen.