Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Pekela wil vanaf 1 januari 2015 volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website www.pekela.nl.

Onderdelen die uitgesloten zijn van deze verklaring

Uitzonderingen en verbeterpunten

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan:

Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

 • Oorzaak: voor sommige niet-tekstuele content (afbeeldingen) die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, wordt geen tekstalternatief aangeboden.
 • Gevolg: er wordt geen tekstalternatief getoond voor gebruikers met een visuele beperking.
 • Alternatieven: geen.
 • Maatregelen: afbeeldingen worden voorzien van een tekstalternatief.
 • Planning: 1e kwartaal 2015.

Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

 • Oorzaak: keuze huisstijl toegepast. Niet genoeg contrast.
 • Gevolg: te weinig contrast.
 • Alternatieven: geen.
 • Maatregelen: aanpassen kleuren van de huisstijl.
 • Planning: 1e kwartaal 2015.

Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord (A)

 • Oorzaak: foutieve instellingen in functionaliteit toetsenbordinterface.
 • Gevolg: alle onderdelen van de website moeten bereikbaar zijn met het toetsenbord. De printknop is niet te bereiken met het toetsenbord.
 • Alternatieven: geen.
 • Maatregelen: aanpassen door leverancier.
 • Planning:1e kwartaal 2015.

Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen (A)

 • Oorzaak: er zijn geen skiplinks aanwezig.
 • Gevolg: linkjes zijn niet te bereiken met de tab-toets.
 • Alternatieven: geen.
 • Maatregelen: aanpassen door leverancier.
 • Planning: 1e kwartaal 2015.

Succescriterium 2.4.2 Paginatitel (A)

 • Oorzaak: er is geen titel van de pagina opgegeven.
 • Gevolg: de inhoud van de pagina wordt niet omschreven.
 • Alternatieven: geen.
 • Maatregelen: aanpassen door leverancier.
 • Planning: 1e kwartaal 2015.

Succescriterium 2.4.3 Focus volgorde (A)

 • Oorzaak: fout in navigatiestructuur.
 • Gevolg: linkjes zijn niet te bereiken met de tab-toets.
 • Alternatieven: geen.
 • Maatregelen: aanpassen door leverancier.
 • Planning: 1e kwartaal 2015.

Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels (AA)

 • Oorzaak: tekstcontent op sommige pagina's niet goed ingesteld.
 • Gevolg: voorleesprogramma functioneert niet.
 • Alternatieven: geen.
 • Maatregelen: aanpassen koppen en labels.
 • Planning: 1e kwartaal 2015.

Succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina (A)

 • Oorzaak: tekstcontent op sommige pagina's niet goed ingesteld.
 • Gevolg: voorleesprogramma functioneert niet.
 • Alternatieven: geen.
 • Maatregelen: aanpassen door leverancier.
 • Planning: 1e kwartaal 2015.

Succescriterium 3.2.2 Bij input (A)

 • Oorzaak: label bij zoekfunctionaliteit is leeg.
 • Gevolg: gebruikers met visuele beperking kunnen de zoekfunctionaliteit niet naar behoren gebruiken.
 • Alternatieven: geen.
 • Maatregelen: aanpassen door leverancier.
 • Planning: 1e kwartaal 2015.

Onderbouwing bij deze verklaring

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan Martin Siepel/Team Communicatie:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Overzicht websites die onder onze verantwoording vallen

Er is (nog) geen overzicht beschikbaar van alle websites waarvoor onze organisatie verantwoordelijk is.