Proclaimer

Een proclaimer is in beginsel het tegenovergestelde van een disclaimer (dit is veelal een verklaring dat de bezoekers van websites geen enkel recht kunnen ontlenen aan de inhoud hiervan). Door het vermelden van een proclaimer met betrekking tot haar websites neemt De Kompanjie de verantwoordelijkheid voor de inhoud hiervan.

BurgerServiceCode

Voor digitale contacten via haar websites hanteert De Kompanjie zoveel mogelijk de normen uit de BurgerServiceCode. Deze code beschrijft tien kwaliteitseisen voor de relatie tussen de burger en overheid in een digitale samenleving. De BurgerServiceCode formuleert rechten van burgers en de daarbij behorende plichten van overheden.

Reageren

Komt u toch iets tegen wat niet actueel of volledig is, dan stellen wij uw reactie op prijs. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina. Binnen vijf werkdagen zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen. Wanneer u per e-mail reageert, wordt dit behandeld conform het e-mail reglement.

Vertrouwelijk

Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

PDF bestanden

U kunt de PDF bestanden op onze website met behulp van Acrobat Reader bekijken. Heeft u nog geen Acrobat Reader? Download de Adobe PDF reader.