Oude Pekela centraal: veur en deur Pekel

Samen Oude Pekela Centraal ontwikkelen!

Eind vorig jaar heeft de gemeente Pekela een subsidie aangevraagd bij de provincie Groningen om het centrumgebied een nieuwe uitstraling te geven. Het centrumgebied is de laatste plek die nog moet worden opgeknapt om Oude Pekela helemaal compleet te maken. Er is bijvoorbeeld al geïnvesteerd in het onderwijs (De Groenling), in sport en leefbaarheid (De Binding) en in de zorg (Het Dokhuis). Oude Pekela centraal kan hierin niet achterblijven.

We hebben de subsidie voor het verbeteren van de leefbaarheid van de provincie binnen gehaald en er zelf geld naast gelegd. Dit betekent dat we nu aan de slag kunnen met het nadenken over een ontwikkelingsplan voor het ‘gezicht’ van Oude Pekela. En dat doen we graag samen met u!

Sinds februari 2017 zijn er drie grote participatiebijeenkomsten georganiseerd. Op maandag 16 oktober is de volgende. Naar aanleiding van de bijeenkomst op maandag 26 juni 2017 kunnen we een aantal eerste, voorzichtige, conclusies trekken:

1) De mensen in de zaal hadden geen sterke voorkeur voor één bepaald model. Voor de diverse deelgebieden werd een gevarieerde voorkeur voor de oplossingen in de verschillende modellen uitgesproken. Het concept ontwikkelingsplan zal daarmee een goed afgewogen combinatie van de diverse voorstellen moeten gaan bevatten.

2) Goede medische en winkelvoorzieningen zijn van groot belang voor het centrum van Oude Pekela. Een aantrekkelijk centrum wordt voor een flink deel bepaald door het concentreren van gevarieerde voorzieningen, een breed aanbod en een goede bereikbaarheid, waaronder ruime parkeermogelijkheden.

3) Het park wordt niet ingrijpend veranderd maar op enkele punten aantrekkelijker gemaakt voor mensen met kinderen en jongeren. Het stimuleren van meer recreatieve mogelijkheden, bewegen en duurzaamheid zal onderdeel moeten gaan uitmaken van het nieuwe hart en gezicht van Oude Pekela.

Bent u er ook bij maandag 16 oktober?